Inbjudan till invigningen av nya tankstationen i Gävle hamn 30 juni, kl. 12:00.

Fredagen 30 juni klockan 12:00 inviger vi en klimatsmart tankanläggning i Gävle hamn. Det är den första publika tankstationen med HVO 100 för både yrkestrafik och personbilar i Gävle. 

Hela dygnet den 30 juni får alla 1 kr/litern i rabatt på HVO 100 biodiesel i Gävle hamn, Hela dygnet den 30 juni får alla 1 kr/litern i rabatt på HVO 100 biodiesel i Gävle hamn, i jämförelse med lägsta pumppris. Från klockan 12:00 finns vi på plats och svarar på frågor kring dagens och morgondagens biodrivmedel. 

– Green Friday är vårat sätt att uppmärksamma införandet av ren HVO (HVO100) på marknaden. Den del av gröna näring som vi representerar förtjänar en egen dag, säger Daniel Trabold, Vice VD för Colabitoil


För mer information, kontakta:

Niclas Bornegrim, Marknad & Försäljning                           
Telefon: 072-520 33 00                                                                                             
E-post: niclas.bornegrim@colabitoil.com                   

Niclas Bornegrim
Marknad & Försäljning                           
Telefon: 072-520 33 00                                                                                             
E-post: niclas.bornegrim@colabitoil.com

FAKTA
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

OM FÖRETAGET
Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med drivkraften att leda utvecklingen av klimatnytta och kundnyttamed framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget yrkestrafik, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Företaget kortar hela kedjan från råvara, produktion, distribution, till slutanvänd produkt. Genom att kombinera medvetna inköp med lokal produktion, högkvalitativa förnybara oljeprodukter och bra service gör vi det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck.Företaget leder utvecklingen av HVO i Sverige och uppför nu Sveriges första bioraffinaderi för tillverkning av miljödiesel främst framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com


Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Green Friday är vårat sätt att uppmärksamma införandet av ren HVO (HVO100) på marknaden. Den del av gröna näring som vi representerar förtjänar en egen dag.
Daniel Trabold, Vice VD Colabitoil