INBJUDAN - FOSSILFRI SPORT OCH FRITID ALMEDALEN 2018

ARRANGÖR: Colabitoil tillsammans med Jämtkraft, Audi och Ngenic

PLATS: Teaterskeppet, Stora salen

DAG::  Tisdag 3 juli, 16:00 - 17:00 (sedan mingel med sändning av VM i fotboll)

LÄNK : https://bit.ly/2MHVZhh

Alpina VM i ÅRE 2019 blir fossilfritt. Det första i världen! Med digitalisering, förnybara drivmedel och elektrifiering klarar ÅRE belastningen som ett VM innebär utan större investeringar. Fjärrvärme och förnybar diesel HVO ersätter fossila drivmedel och förnybar el driver elbilarna.

Alla fossilfria alternativ behövs. Tillsammans med Ngenic, Jämtkraft och Audi arrangerar Colabitoil ett seminarium i Almedalen på temat fossilfri sport och fritid - vi gör det möjligt. Colabitoil som är en hållbar "official supplier" till Alpina VM i ÅRE förser redan i dag leverantörer till Åre och VM-bolaget med förnybara drivmedel. Till största del fossilfri diesel HVO100. I samarbetet ges samtliga
person- och godstransporter, publik och övriga sponsorer och intressenter möjlighet att bidra till ett fossilfritt VM.

- Samtidigt som upplevelser är bra för destinationsnäringen så har eventbranschen historiskt sett stått för stora klimatavtryck. Det är transporter vid stora evenemang som står för den största klimatpåverkan. Det finns därför mycket att vinna genom att gods- och persontransporter drivs på förnybara drivmedel. En grön resa ska vara målet för alla och därför uppmanas tillresta besökare, sponsorer, volontärer, transportörer, lokala näringslivet och kommunen att tanka fossilfritt. Med tiotalen tankanläggningar och direkta leveranser gör vi det möjligt för ÅRE att uppnå målet om ett fossilfritt VM 2019, samt att efter VM fortsatt arbete för en hållbar turistdestination, säger Daniel Arenholm, Kommunikationschef på Colabitoil.

Tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen och skidskytte-VM i Östersund 2019 har Åre 2019 skrivit på för att uppnå målet om ett fossilfritt VM 2019. Som arrangörer av stora evenemang blir
VM ÅRE 2019 föregångare i hållbarhet, något som sedan skall tas vidare till kommande internationella evenemang.

Välkomna!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR

Telefon: 0739-81 44 12

E-post: daniel.arenholm@colabitoil.com

HVO100 - Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren förnybar diesel som inte spätts ut med råoljediesel. HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel.

Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.