Ang Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvuds pressmeddelande om Concent Holding AB

Styrelsen i Concent Holding AB fick under helgen information att huvudägaren i Concent Holding AB, Mikael Fahlander, avyttrat samtliga sina A- och B-aktier till bolag kontrollerade av Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud.

I samband med detta och den pressrelease som gick ut den 5 februari 2017 från Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud får styrelsen i Concent meddela följande;

Styrelsen kan i dagsläget inte kommentera affären förrän styrelsen erhållit ytterligare information om detaljerna. Styrelsen kommer att så snart de fått klarhet i affären återkomma med ytterligare information.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 09.20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Sven Kallstenius

Styrelseordförande

070-697 31 00

sven.kallstenius@gmail.com

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Dokument & länkar