Dela

Citat

Det känns väldigt roligt att få bidra till Norrköpings utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Campus Norrköping gör staden mycket intressant för Concent. Projektet utgör ett värdefullt tillskott i vår snabbt växande portfölj och förstärker vår närvaro på Östgötamarknaden.
Matias Lindberg, verkställande direktör på Concent.
Concent är en helt ny kund för NCC och en intressant aktör på bostadsmarknaden. Vi är glada och stolta över att de valt oss och hoppas på ett långt och gott samarbete.
Marcus Sandlund, affärschef på NCC Construction i Östergötland.
Det känns tryggt att samarbeta med en etablerad aktör som NCC när vi går mot byggstart av projektet. Tack vare deras starka närvaro i Östergötland ser jag goda förutsättningar för fortsatt samarbete framöver.
Michel Fatehnia, produktionschef på Concent.
Med Helenas gedigna erfarenhet och kunskap inom branschen ser vi att hon i denna strategiska roll kommer att bidra till att stärka vårt affärsområde samt öka tillväxten av bostäder i våra stor- och universitetsstäder.
Matias Lindberg, VD på Concent
Detta mycket spännande projekt kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Norrtälje Hamn.
Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn
Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning.
Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom
Matias Lindbergs mycket solida kompetens när det gäller bostadsproduktion, i kombination med hans erfarenhet och ett omfattande kontaktnät i fastighetsbranschen, gör honom till precis den ledare Concent behöver i sin fortsatta expansion.
Tommy Marklund
Det finns ett stort behov för nya bostäder i våra tillväxtregioner. Concent har stora ambitioner som tillsammans med stark entreprenörsanda och kompetenta medarbetare borgar för att vi ska kunna fortsätta växa med god lönsamhet, vilket gör uppdraget extra spännande.
Matias Lindberg
Vi rustar för ett intensivt år!
Runar Söderholm, vd på Concent
Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Södra Brunnshög. Genom att bygga hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner.
Johan Gustavsson, fastighetsutvecklare på Concent
Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete.
Lisa Westin på Tengbom
Vi utökar vår portfolio och ser fram emot att utveckla hyresrätter i ytterligare en snabbväxande kommun. Läget intill järnvägen mellan Linköping och Norrköping gör Linghem till en strategisk pendlingsort vilket är en viktig tillväxtfaktor för området i helhet.
Henrik Gidmark
Bebyggelsen i Tureholm – Trosa som vi planerar hämtar sin inspiration från den småskaliga och tydliga träbebyggelsen som finns inne i Trosa. Vi har valt att jobba med en träarkitektur som varierar uttryck och kulör och stadigt förankrar sig i terrängen. Jag ser fram emot att se detta projekt förverkligas.
Thomas Sandell
Det är viktigt för oss att familjerna som flyttar in är nöjda och att bostäderna håller en hög kvalitet. Det har krävts en noggrann detaljplanering och vi är mycket nöjda med resultatet.
Michel Fatehnia
Jag är glad och stolt över min organisation och den värdeskapande fastighetsutveckling vi arbetar med.
Runar Söderholm, vd på Concent
Kristinas erfarenhet i kombination med hennes intresse för bolaget gjorde vårt val av ny CFO enkelt. Hennes styrkor inom både ekonomi och fastigheter samt hennes sätt att arbeta strategiskt kommer att vara avgörande för hur vi expanderar och tar marknadsandelar. Med Kristinas hjälp kommer Concent kunna växa snabbare och mer effektivt.
Runar Söderholm, vd på Concent
- Vi ser fram emot många givande möten med kollegor och andra intressenter från både Sverige och resten av världen.
Nina Ekman, marknadschef på Concent
Möjligheten att bo i intill till en vacker golfbana i anslutning till Västethavet, så nära Göteborg har skapat ett rekordstort intresse. Vi planerar för säljstart under första kvartalet 2017.
Johan Gustavsson, fastighetsutvecklare på Concent
Vi har sett över våra alternativa finansieringsmöjligheter och konstaterat att det finns en efterfrågan hos investerare på den här typen av instrument. Vi är inne i en väldigt expansiv fas och kapitaltillskottet kommer kunna att hjälpa oss att fortare realisera våra planer.
Runar Söderholm, vd på Concent
Tomterna ligger i anslutning till den nya spårvägen, och det är sådant som vi tittar på i våra projekt. Vi vill att de som bor i våra bostäder ska ha goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken.
Johan Gustavsson, fastighetsutvecklare på Concent
Vi har under många år verkat i Mellansverige, och nu när vi ökar satsningen på regionstäder känns det väldigt bra att öppna ett kontor i Linköping. Vi kommer nu arbeta kraftfullt för att öka antalet bostadsprojekt inom min region.
Henrik Gidmark
Concent visar ett resultat efter skatt om 99,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet och makrofaktorer.
Runar Söderholm, vd på Concent
Antalet hyresrättsprojekt ökar konstant och tempot är högt. Dessa rekryteringar innebär en rejäl förstärkning och tillför bolaget värdefull erfarenhet och kompetens.
Sara Johansson, fastighetsutvecklingschef på Concent
Våra tillväxtmål innefattar såväl att kunna hantera fler bostäder i produktion som att utöka vår byggrättsportfölj. I och med detta behöver vi vara väl rustade och jag är därför väldigt nöjd att vi kunde genomföra dessa rekryteringar.
Runar Söderholm, vd på Concent
Anders är en erfaren advokat med djupa kunskaper inom sina specialistområden. Hans erfarenhet inom fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetsrätt är ovärderligt då vi bedömer att transaktionsintensiteten kommer att öka ytterligare för oss vartefter vi stärker vårt varumärke och vår marknadsposition.
Runar Söderholm
Området har mycket att erbjuda. Det finns både skola, förskola och vårdcentral i direkt närhet till de kommande bostäderna. Sedan är det också bra pendlingsmöjligheter med tågstationen bara en kort cykeltur bort, berättar Michel Fatehnia, fastighetsutvecklare på Concent.
Michel Fatehnia
Vi är självklart tillfreds över att förvärva fastigheten i ett attraktivt och växande område i en kommun med framåtanda och som är eftersträvansvärd att flytta till.
Runar Söderholm
Gävle är en expansiv kommun och har ett stort behov av bostäder. Bara hos det ledande kommunala bostadsbolaget uppgår bostadskön till nästan 90 000. Just den typ av bostäder vi planerar kommer därför att kunna möta stor efterfrågan.
Runar Söderholm
Med Concent noterat på NGM Nordic MTF får vi en mer välutvecklad relation till kapitalmarknaden. Exploateringen av projekten i portföljen, fortsatta förvärv av attraktiva byggrätter, en stor orderstock och ett upparbetat nätverk med kapitalstarka kunder av nyproducerade hyresrättsfastigheter förväntas ge ytterligare avtryck och goda resultat redan under 2015.
Runar Söderholm
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp