Vinst igen! Concent utvecklar 37 nya bostäder i Norrköping

Norrköping: Concent har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Sandtorp i Norrköping. Markanvisningen avser produktion av 37 bostäder med varierade fasader och takutformning för att skapa den småskalighet som kommunen eftersträvar i området. Concent hoppas på att kunna byggstarta under hösten 2017.

I våras bjöd Norrköpings kommun in till en markanvisningstävling för bostäder i den nya stadsdelen Sandtorp i Norrköping. Concents förslag, som tagits fram i samarbete med ÅWL arkitekter, bygger på hög kvalitet och skandinavisk komfort och kombineras med expressiva gatufasader och effektiva planlösningar.

Sandtorp kommer att bli en ny, attraktiv del av staden med traditionell stadskaraktär och en bra blandning av bostäder och verksamheter. I och med spårvägen, som ligger i direkt anslutning till de planerade bostäder, bidrar Concent till att skapa en modern och ekologisk mer hållbar stadsdel.

– Det känns väldigt roligt att få bidra till Norrköpings utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Campus Norrköping gör staden mycket intressant för Concent. Projektet utgör ett värdefullt tillskott i vår snabbt växande portfölj och förstärker vår närvaro på Östgötamarknaden, säger Matias Lindberg, verkställande direktör på Concent.

När Sandtorp är färdigbyggt kommer det att finns cirka 500 bostäder i området. Detaljplanen beräknas antas före årsskiftet och Concent räknar med att kunna börja bygga under hösten 2017.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16/9, 2016 kl. 06:00 CET. 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns väldigt roligt att få bidra till Norrköpings utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Campus Norrköping gör staden mycket intressant för Concent. Projektet utgör ett värdefullt tillskott i vår snabbt växande portfölj och förstärker vår närvaro på Östgötamarknaden.
Matias Lindberg, verkställande direktör på Concent.