Concent väljer NCC för uppförandet av bostäder i Norrköping.

Norrköping: Concent har tecknat ett samverkansavtal med NCC om byggnation (fas 1) av 150 bostäder i Norrköping. Projektet har en totalyta om cirka 12 000 kvm BTA och byggstart är beräknat till 2017.

Concent planerar för ett nytt bostadskvarter, i direkt anslutning till den nya spårvägen, i stadsdelen Söderport, strax söder om centrala Norrköping. I projekt Söderport tar Concent, i samarbete med NCC, ett stort socialt ansvar där bolagen bland annat arbetar med att motverka segregation och utanförskap. Bostäderna, som kommer att upplåtas med både bostadsrätt och hyresrätt, håller en hög hållbarhetsnivå och hela kvarteret får en spännande arkitektur.

Concent är en helt ny kund för NCC och en intressant aktör på bostadsmarknaden. Vi är glada och stolta över att de valt oss och hoppas på ett långt och gott samarbete, säger Marcus Sandlund, affärschef på NCC Construction i Östergötland.

Concent och NCC:s gemensamma målsättning är att denna samverkan ska resultera i fas 2, som är i ett fortsatt samarbete och som ska mynna ut i ett totalentreprenadkontrakt.

– Det känns tryggt att samarbeta med en etablerad aktör som NCC när vi går mot byggstart av projektet. Tack vare deras starka närvaro i Östergötland ser jag goda förutsättningar för fortsatt samarbete framöver, säger Michel Fatehnia, produktionschef på Concent.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Michel Fatehnia
Chef Construction Management
070-795 76 00
michel.fatehnia@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Concent är en helt ny kund för NCC och en intressant aktör på bostadsmarknaden. Vi är glada och stolta över att de valt oss och hoppas på ett långt och gott samarbete.
Marcus Sandlund, affärschef på NCC Construction i Östergötland.
Det känns tryggt att samarbeta med en etablerad aktör som NCC när vi går mot byggstart av projektet. Tack vare deras starka närvaro i Östergötland ser jag goda förutsättningar för fortsatt samarbete framöver.
Michel Fatehnia, produktionschef på Concent.