CONCENT UTVECKLING HOLDING 3 AB (PUBL) HAR ANSÖKT OM AVNOTERING AV OBLIGATION

Stockholm, 11 oktober 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") med dotterbolag (gemensamt "Koncernen") har tidigare meddelat att Bolaget avtalat om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj ("Transaktionen") till Grundingen Fastighets AB ("Grundingen"). Ett av villkoren för Transaktionens genomförande var att en erforderlig majoritet av innehavarna av obligationen, som emitterats av koncernbolaget Concent Utveckling Holding 3 (publ), godkände föreslagen konvertering av innehaven till nyemitterade aktier i Grundingen. Koncernen meddelade den 16 augusti 2017 att sådant godkännande hade erhållits.

Koncernen får idag meddela att Concent Utveckling Holding 3 (publ) ansökt om avnotering av obligationen mot bakgrund av den förestående Transaktionen. Avnotering kommer att ske efter handelsdagens slut onsdagen den 11 oktober 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11/10, 2017 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar