Concent vinner markanvisningstävling i norrköping

Norrköping: Concent har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i stadsdelen Hageby, i Norrköping utlyst av Norrköpings Stadsplaneringsnämnd. Marken, med en totalyta om 12,000 kvadratmeter BTA, förvärvas för cirka 30 miljoner kronor och det totala fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 335 miljoner kronor.

Projektet avser produktion av cirka 130 lägenheter. Bostäderna kommer främst upplåtas med bostadsrätt och företrädesvis vara små och yteffektiva 2:or och 3:or mellan 35-65 kvadratmeter.

Hageby är en stadsdel som idag enbart består av hyresrätter och Concent ser en stor potential i området. Att få en mer blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter skapar nya möten mellan människor, men ger även de som vill göra en bostadskarriär i Hageby möjlighet till det.

– Tomterna ligger i anslutning till den nya spårvägen, och det är sådant som vi tittar på i våra projekt. Vi vill att de som bor i våra bostäder ska ha goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken, säger Johan Gustavsson, fastighetsutvecklare på Concent.

Concent planerar att satta spaden i backen efter sommaren och första inflytt blir då i slutet av 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Gustafsson

Fastighetsutvecklare

Telefon: 073-520 17 04                                       
Epost:
johan.gustafsson@concent.se

Runar Söderholm
VD
070-090 14 35
runar.soderholm@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tomterna ligger i anslutning till den nya spårvägen, och det är sådant som vi tittar på i våra projekt. Vi vill att de som bor i våra bostäder ska ha goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken.
Johan Gustavsson, fastighetsutvecklare på Concent