Concent väljer Sandell Sandberg i Trosa

Stockholm: Sandell Sandberg utvecklar nästa bostadsprojekt för Concent AB i Tureholm i Trosa. Projektet består av cirka 90 småhus och 12 lägenheter i ett strategiskt läge, direkt i anslutning till nya ”Förbifart Trosa”.

Området som ska bebyggas är till stora delar fortfarande öppen ängsmark. Concent och Sandell Sandberg planerar att utveckla en varierad bostadsammanställning med små, smarta villor, kedjehus/radhus och flerbostadshus.

– Bebyggelsen i Tureholm, Trosa som vi planerar hämtar sin inspiration från den småskaliga och tydliga träbebyggelsen som finns inne i Trosa. Vi har valt att jobba med en träarkitektur som varierar uttryck och kulör och stadigt förankrar sig i terrängen. Jag ser fram emot att se detta projekt förverkligas, säger Thomas Sandell på Sandell Sandberg Arkitekter AB.

Målsättningen är att påbörja bygget under första kvartalet 2017.

Det är viktigt för oss att vi kan lämna ifrån oss något som vi är nöjda med och som håller en hög kvalitet. Det har krävts en noggrann detaljplanering och vi är mycket nöjda med resultatet, berättar Michel Fatehnia på Concent.

Läs mer om projektet på: www.tureholm.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Michel Fatehnia
Chef Construction Management
070-795 76 00
michel.fatehnia@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bebyggelsen i Tureholm – Trosa som vi planerar hämtar sin inspiration från den småskaliga och tydliga träbebyggelsen som finns inne i Trosa. Vi har valt att jobba med en träarkitektur som varierar uttryck och kulör och stadigt förankrar sig i terrängen. Jag ser fram emot att se detta projekt förverkligas.
Thomas Sandell