INFORMATION OM ÖSTERMYRA BRUK AB:S OBLIGATIONSLÅN

Stockholm, 3 januari 2018

Koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra") har uttnytjat möjligheten att förlänga sista återbetalningsdag för obligationslånet, om cirka 200 MSEK, till den 12 februari 2018. Arbetet med att sammanställa ett nytt förslag till obligationsinnehavarna fortgår. Förslaget och villkoren för detta kommer att kommuniceras så snart förslaget och villkoren är färdigställda.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3/1, 2018 kl. 10:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar