Concent utvecklar 96 lägenheter i Åkersberga

Concent förvärvar en fastighet i Åkersberga. Byggrätterna omfattar 28 540 kvm. Köpeskillingen uppgår till 37,1 miljoner kronor.

Concent förvärvar färdiga byggrätter på del av fastigheten Berga 6:63. Byggrätterna uppgår till 28 540 kvm och inbegriper i ett första skede 96 stycken bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till 37,1 miljoner kronor och förvärvet görs från en privat fastighetsägare. Tillträde sker så snart avstyckningen vinner laga kraft.

Byggnationen kommer att spegla i Österåkers skärgårdskaraktär och vara vägledande i utformningen för den nya bebyggelsen. Bebyggelsen utformas med hänsyn till landskap och håller en naturlig karaktär och färgtoner.

”Vi är självklart tillfreds över att förvärva fastigheten i ett attraktivt och växande område i en kommun med framåtanda och som är eftersträvansvärd att flytta till”, säger Runar Söderholm, VD på Concent.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Runar Söderholm, VD
Telefon: 070-090 14 35
Epost: runar.soderholm@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Citat

Vi är självklart tillfreds över att förvärva fastigheten i ett attraktivt och växande område i en kommun med framåtanda och som är eftersträvansvärd att flytta till.
Runar Söderholm