Concent godkänns för handel på NGM Nordic MTF

Concent Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på NGM:s Nordic MTF. Första handelsdag är 7 juli 2015.

Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor. Sedan starten 1998 har bolaget har byggt upp en stark kund- och referenslista med projekt såsom Waterfront Building, Münchenbryggeriet, Barents Center Galleria, Eriksbergs Köpcentrum och Försvarsmaktens Centrallager samt flertalet bostadsprojekt i Stockholmsområdet.

Noteringen genomförs i syfte att ge bolaget den finansiella styrka som krävs för att låta projektportföljen fortsätta att växa under de kommande åren.

Idag har Concent en projektportfölj om cirka 140 000 kvm inom såväl bostäder, samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter. Majoriteten av projekten kommer att byggstartas relativt jämt fördelat under de kommande tre åren.

– Med Concent noterat på NGM Nordic MTF får vi en mer välutvecklad relation till kapitalmarknaden. Exploateringen av projekten i portföljen, fortsatta förvärv av attraktiva byggrätter, en stor orderstock och ett upparbetat nätverk med kapitalstarka kunder av nyproducerade hyresrättsfastigheter förväntas ge ytterligare avtryck och goda resultat redan under 2015, säger Runar Söderholm, vd för Concent.

Informationsmemorandum publiceras idag och finns tillgänglig på www.concent.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Runar Söderholm, VD                                         Bo Lind, CFO
Telefon: 070-090 14 35                                         Telefon: 070-885 58 92
Eposts:
runar.soderholm@concent.se                  Epost: bo.lind@concent.se

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Citat

Med Concent noterat på NGM Nordic MTF får vi en mer välutvecklad relation till kapitalmarknaden. Exploateringen av projekten i portföljen, fortsatta förvärv av attraktiva byggrätter, en stor orderstock och ett upparbetat nätverk med kapitalstarka kunder av nyproducerade hyresrättsfastigheter förväntas ge ytterligare avtryck och goda resultat redan under 2015.
Runar Söderholm