OBLIGATIONSINNEHAVARNA HAR GODKÄNT ÖSTERMYRA BRUK ABs BEGÄRAN OM FÖRLÄNGNING AV OBLIGATIONSLÅN

Stockholm, 22 september 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 6 september 2017 att koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra") initierat ett skriftligt fordringshavarmöte inom ramen för dess obligationslån om 200 MSEK, emitterat den 12 september 2016, med en slutlig förfallodag den 12 september 2017 ("Obligationslånet"). Syftet var att obligationsinnehavarna skulle ges en möjlighet att godkänna en förlängning av Obligationslånet med tre månader, till den 12 december 2017, samt en möjlighet till ytterligare förlängning om en månad åt gången vid två tillfällen. En sådan förlängning kräver att en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstar positivt till ett sådant förslag. Bolaget får idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna har godkänt begärd förlängning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/9, 2017 kl. 15:00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar