Concent Holding AB (publ.) rapporterar det första kvartalet 2016

Concent Holding AB (publ.) publicerar i dag sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2016.

Väsentliga händelser under kvartalet

Concent har fortsatt sin tillväxt under perioden och expanderat såväl organisationen som projektportföljen.

Under perioden har projektportföljen utökats med ett utvecklingsprojekt. Projektet Manstorp i Linköping består av lagakraftvunna byggrätter för hyresrätter om 6 000 m2 BTA som Concent vann i en markanvisningstävling utlyst av Linköpings kommun.

Henrik Gidmark har rekryterats från Jernhusen som affärsutvecklingschef med ansvar att öka Concents byggrättsportfölj med fokus på 2018 och framåt.

Fem medarbetare har rekryterats inom fastighetsutveckling för att stärka genomförandet av nuvarande projektportfölj samt möjliggöra fler utvecklingsprojekt under året.

329 239 preferensaktier till 94 kr per aktie har emitterats under perioden.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Concent har vunnit en markanvisningstävling i Smedby i Norrköping, omfattande 11 800 m2 BTA, där 154 bostadsrätter kommer uppföras. Detaljplanearbete kommer ske i samarbete med Norrköpings Kommun och försäljning och produktion beräknas ske 2017-2019.

Concent har även vunnit en markanvisningstävling i Lund där vi planerar att uppföra 35 yteffektiva bostadsrätter. Projektet omfattar 2 500 m2 BTA.

173 409 preferensaktier till 94 kr per aktie har hittills emitterats efter första kvartalet.

Vd-ordet

Vi rustar för ett intensivt år

   

Concent fortsätter utveckla både projektportfölj och organisation. Under första kvartalet har fokus legat på att rusta organisationen internt för att under resten av året kunna ha en hög transaktionsvolym och kunna ha en expansiv utveckling av produktportföljen. Detta har inneburit att flera skickliga medarbetare inom framförallt affärs- och fastighetsutveckling rekryterats. Projektportföljen har efter detta tagit ordentlig fart, dels genom tre vinster i markanvisningstävlingar i Linköping, Norrköping och Lund, dels genom förhandlingar om förvärv av attraktiva byggrätter i vår huvudmarknad Stockholm som vi avser tillträda under juni månad. Förtroendet för Concents förmåga att utveckla attraktiva hyres- och bostadsrätter är starkt och vi är väldigt nöjda med utvecklingen.

Då inga projektförsäljningar skedde under första kvartalet uppgick periodens resultat till -17,0 (-24,9) miljoner kronor. Organisationen är nu på en nivå som klarar av det som behöver göras för att utveckla och sälja de många fina projekt som finns i portföljen. Bolaget går nu därför in i en period där transaktionsvolymerna kommer öka kraftigt under 2016-2018 och med den bostadsbrist som finns och prisläget på marknaden bedöms vinsterna under kommande år bli goda.

Minusräntan består och låga räntor kommer bestå under flera år framöver. Bostadsbristen fortsätter förvärras och bostadssamtalen mellan regeringen och oppositionen har ännu inte gett några stora resultat. Den första juni träder amorteringskraven i kraft, dock inte på nyproducerade bostadsfastigheter vilket förväntas ge ytterligare ett uppsving på just nyproducerat. Framtiden ser ljus ut för fastighetsutvecklare, men det innebär inte att man kan slappna av. Arbetet att utveckla organisationen och portföljen ska fortsatta ske med största noggrannhet, det kommer inte alltid vara "guld och gröna skogar" även om de närmsta åren har få moln på himlen.

Runar Söderholm
VD
070-090 14 35
runar.soderholm@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi rustar för ett intensivt år!
Runar Söderholm, vd på Concent