Concent vinner markanvisningstävling i Linköping

Linköping: Concent har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling Linghem i Linköping kommun. Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

I Linghem finns en väldigt stor övervikt av ägda småhus och ett önskemål från kommunen har varit att få mångfald och olika boendeformer i området. Concents förslag, som tagits fram i samarbete med Tengbom Arkitektbyrå, omfattar 90 hyresrätter i åtta enheter, placerade i mindre kluster och i varierade riktningar.

Hyresrätterna ska fördelas på små tvåor och treor om 35-65 kvadratmeter. I planeringen ingår även utveckling av LSS boende för personer med särskilda krav. Området ligger intill pendeltågsstationen som kopplar ihop Linghem och Linköping och gör orten attraktiv för pendlare.

Bostäderna kommer ha varierande höjder för att behålla vyn utöver åkrar, gårdar och skog. I gestaltningen har det varit viktigt att beakta kvalitéerna i den befintliga omkringliggande miljön. Lisa Westin, arkitekt på Tengbom berättar:

Att ta tillvara på siktlinjer och de fina vyerna över landskapet har varit en röd tråd. Den mänskliga skalan har varit vägledande i utformningen av förslaget. Arkitektur som helhet – landskap och byggnad i symbios.

Concent, som i december etablerade ett lokalkontor i Linköping, ser detta som en start av en långsiktig satsning på utveckling av flera små, smarta hyresrätter i regionen.

– Vi utökar vår portfolio och ser fram emot att utveckla hyresrätter i ytterligare en snabbväxande kommun. Läget intill järnvägen mellan Linköping och Norrköping gör Linghem till en strategisk pendlingsort vilket är en viktig tillväxtfaktor för området i helhet, säger Henrik Gidmark, affärsutvecklingschef på Concent.

Byggstart planeras till i slutet av året och de första lägenheterna ska vara klara för inflyttning i slutet av 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Gidmark
Affärsutvecklingschef
073-413 32 44
henrik.gidmark@concent.se

Taggar:

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi utökar vår portfolio och ser fram emot att utveckla hyresrätter i ytterligare en snabbväxande kommun. Läget intill järnvägen mellan Linköping och Norrköping gör Linghem till en strategisk pendlingsort vilket är en viktig tillväxtfaktor för området i helhet.
Henrik Gidmark