Concent vinner markanvisningstävling i Norrtälje Hamn

Norrtälje: Nu är det klart att Concent är en av vinnarna i markanvisningstävlingen som ägt rum under våren i Norrtälje Hamn. På en yta om 9 700 BTA kommer bolaget att utveckla 95 yteffektiva bostadsrätter med högt ställda hållbarhetsmål. Concent ska tillsammans med Norrtälje kommun jobba för framtagande av en ny detaljplan som beräknas bli antaget kvartal 1, 2019. Byggstarten är planerad till våren 2020 och bostäderna beräknas vara inflyttningsklara 2022.

– Detta mycket spännande projekt kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Norrtälje Hamn, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn. 

Markanvisningen innefattar kvarter 15 med flerbostadshus med varierande höjder och arkitektur. Husen ska orienteras mot gatan och parkering ska lösas genom underjordiskt garage så att skyddade gårdar med portiker skapas. En dagligvaruhandel kommer att etableras i kvarterets södra del.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Norrtälje Hamn. Genom att utveckla hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner, säger Michel Fatehnia, affärsområdeschef för projektledning på Concent.

Concents förslag, som tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Tengbom, bygger på en stark förankring i platsen och den nya stadsdelens sammanhang och vision. Den idylliska stadskär­nan i Norrtälje med dess kvalitéer vad gäller kvartersstuktur, ma­terialitet och skala har omtolkats och arbetats in i förslaget. Den nya stadsdelen ska upplevas som en förlängning av det befint­liga Norrtälje, men med ett fräscht, robust och modernt stilideal.

– Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning, säger Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

För ytterligar information, kontakta:      

Michel Fatehnia, Affärsområdeschef Projektledning Concent

Telefon: 070-795 76 00                                        
Epost: michel.fatehnia@concent.se 

Roger Gustafsson, Projektledare Norrtälje Hamn

Telefon: 070-370 34 85
Epost:
roger.gustafsson@norrtalje.se
 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Detta mycket spännande projekt kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Norrtälje Hamn.
Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn
Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning.
Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom