INFORMATION OM SENARELÄGGNING AV GENOMFÖRANDET AV ÖVERLÅTELSEN AV HUVUDDELEN AV PROJEKTPORTFÖLJEN SOM NU PLANERAS TILL JULI-AUGUSTI 2017

Stockholm, 30 juni 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") träffade i början av april 2017 ett avtal om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj ("Transaktionen") till ett nystartat bolag initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. Bolaget kommunicerade då att Transaktionen beräknades kunna genomföras under maj 2017. Bolaget kommunicerade per den 30 maj 2017 att genomförandet av Transaktionen senarelades och beräknades genomföras under juni 2017. Som tidigare meddelats är Transaktionens genomförande bl.a. villkorad av godkännande av innehavarna av de obligationer ("Obligationerna") som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 ("Obligationsinnehavarna"). Bolaget får härmed meddela att kallelse till skriftligt fordringshavarmöte avseende Obligationerna planeras att sändas ut till Obligationsinnehavarna under den första veckan av juli 2017. Under förutsättning att Obligationsinnehavarna lämnar sitt godkännande till Transaktionen planeras genomförandet bl.a. på grund av kallelsetider och praktiskt genomförande av Transaktionen till juli-augusti 2017. Som tidigare kommunicerats har arbetet inför genomförandet av Transaktionen varit mer omfattande än vad som först beräknats varför genomförandet senareläggs ytterligare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30/6, 2017 kl. 09:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar