Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2018

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2018 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2012 ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2017.

Valberedningens ledamöter är:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, ordförande i valberedningen. Telefon 08-562 252 01,

e-post: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB. Telefon: 072-728 17 10, e-post: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur. Telefon 08-585 924 15,

e-post: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Johan Strandberg, SEB Fonder. Telefon 08-763 50 00, e-post: johan.strandberg@seb.se

Concentrics årsstämma 2018 kommer att hållas den 3 maj 2018 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 2 februari 2018.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, telefon: 0766-104 004

Concentrics innovationer sträcker sig från flödeskontroll till flödeskraft, och man har levererat komponenter till lastbilar, industriapplikationer, lantbruks- och entreprenadmaskiner över hela världen. Concentric har tillverknings i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar