Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2018

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 367,8 (193,8)
  12 mån: MSEK 1 052,9 (827,5)
 • EBITDA
  Q4: MSEK 77,1 (10,1)
  12 mån: MSEK 56,8 (51,3)
 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –19,4 (–42,0)
  12 mån: MSEK –181,9 (–660,2)
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –0,41 (–0,88)
  12 mån: SEK –3,81 (–13,83)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury (LTI). Därmed har bolaget haft fem år i rad utan LTI.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolags­stämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 1 052,9 (827,5)
 • EBITDA, MSEK 56,8 (51,3)
 • EBITDA, MUSD 6,5 (6,0)
 • Rörelseresultat, MSEK –130,1 (–624,6)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –181,9 (–186,5)
 • Resultat före skatt, MSEK –181,9 (–660,2)
 • Resultat efter skatt, MSEK –181,2 (–660,2)
 • Soliditet, % 38 (41)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –15,6 (–41,7)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 160,1 (335,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –3,81 (–13,83)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,24 (25,60)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 cirka kl. 14.00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com     

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com