Citat

Syftet med arrangemanget var att öka medvetandet om hur viktigt det är att hålla haven rena och att samtidigt städa ett kustnära område. Ett stort engagemang hos både unga och äldre deltagare innebar att vi kunde fylla 180 städa påsar och 20 säckar med skräp. Vi hoppas att alla engagerade deltagare hjälper oss att sprida intresset för att hålla haven rena
Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime
För oss är det viktigt att sprida kunskap och få fler att bli uppmärksammade på vad nedskräpningen innebär för våra hav och vår miljö. Vi är glada över samarbetet med Håll Sverige Rent och hoppas att så många som möjligt vill göra webbquizet och dessutom sprida det vidare
Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime
Som rederi tycker vi det är extra viktigt att ta ett miljöansvar för haven och inom vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi såväl på säkerhet, som transporteffektivitet och arbetsgivaransvar. Genom vårt samarbete med Håll Sverige Rent vill vi nu dessutom visa ett bredare och praktiskt engagemang, samt även bidra till att viktig information sprids om vilka åtgärder som kan vidtas
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
Vi är tacksamma för samarbetet med de bolag och organisationer som bidrar till att sprida vårt budskap. En skräpplockardag är en viktig del i vårt praktiska arbete att väcka miljöintresset men också ett betydelsefullt sätt att medvetandegöra omfattningen av nedskräpningen
Andreas Frössberg, projektledare Håll Sverige Rent
Med havet som vår spelplan är absolut detta ett initiativ som vi vill stötta och vi tyckte upplägget med Håll Sverige Rent och Concordia Maritime var klockrent. Nedskräpning av haven är för seglare den mest påtagliga förändringen i miljön och därför är alla engagemang, symboliska eller inte, av högsta prioritet. Vi hoppas få göra detta med Concordia Maritime igen
John Holmgren, styrelsemedlem GKSS
Det är livsavgörande för allas vår framtid att värna om haven och vi som rederi har här en viktig roll. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete finns såväl säkerhet, transporteffektivitet som arbetsgivaransvar, men vi vill också ta ett tydligt miljöansvar. Med utgångspunkt i respektive organisations position har Håll Sverige Rent och Concordia Maritime ett gemensamt intresse av att verka för att minska nedskräpningen och genom det minska problemet med plast i hav. Vi ser fram emot ett givande samarbete
Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime
Vi är många som måste samverka om vi ska kunna vända den negativa trenden med all plast som hamnar i våra hav. Att Concordia Maritime nu väljer att både stärka sin egen kunskap och medverka i skräpinsamlingar är goda nyheter
Joakim Brodahl, Verksamhetschef HSR
Vår avsikt är också att kommande år stödja Håll Sverige Rents arbete i skolorna. Då kommer vi även att delta i och engagera oss i ett antal strandstädardagar där vi själva och andra frivilliga samlar skräp på stränder
Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.
Kontraktet ligger helt i linje med vår flott- och intjäningsstrategi. Vi drar nu nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett av våra P-MAX-fartyg över en längre period. Därmed säkerställer vi en god intjäning för fartyget under de kommande två åren, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
Målet för fartygen i P-MAX-flottan är just att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater. Det nu ingångna kontraktet visar på styrkan i denna nischstrategi – även när det gäller transporter av tyngre oljeprodukter
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
Vi är mycket glada att nu ta leverans av Stena Important, som representerar nästa generations kemikalie- och produkttankers. Vårt första fartyg i denna serie, Stena Image har opererats i Stena Wecos globala logistiksystem sedan april i år och har redan levererat över förväntan. IMOIIMAX-fartygen är en positiv fortsättning på vår framtidssatsning och sätter en ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Vi ser fartygen som ett viktigt led i en långsiktig expansion och utveckling av vår flotta
Kim Ullman, CEO Concordia Maritime
Med leveransen av Stena Image börjar en ny era för Concordia Maritime. Vi disponerar redan en väl sammansatt och högkvalitativ flotta, men med tillkomsten av IMOIIMAX-fartygen, som är nästa generations kemikalie- och produkttanker, blir vårt erbjudande än mer sofistikerat och intressant på morgondagens spännande produkttankermarknad
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
IMOIIMAX-konceptet bygger vidare på en redan väl förankrad kommersiell verklighet där nu ännu större fokus lagts på ökad lastflexibilitet och lägre energiförbrukning, två faktorer som borgar för såväl affärsmässig som teknisk framgång
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
Vi är mycket nöjda att nu ta leverans av Stena Image, som på många sätt representerar den nya generationens kemikalie- och produkttankers. Speciellt då med avseende på bränsleeffektivitet, lastkapacitet och säkerhet. Stena Image, som en del av IMOIIMAX-konceptet intar en frontposition vad gäller alla dessa tre aspekter och sätter ny standard i både våra kunders såväl som våra egna intressen
Kim Ullman, CEO Concordia Maritime
Den här affären förstärker ytterligare vår närvaro på den starka Suezmax-marknaden. I slutet av förra året chartrades till 50-procent en annan Suezmax-tanker, som liksom det nu inhyrda fartyget ska gå på den globala öppna marknaden inom Stena Sonangol Suezmax-poolen. Där ingår dessutom sedan tidigare vår egenägda Stena Supreme. Vi ser den utökade satsningen på råoljesegmentet som ett bra komplement till vår P-MAX-flotta omfattande tio fartyg och med fokus på produkttanker
Kim Ullman, CEO Concordia Maritime
Detta är en bekräftelse på att våra P-MAX-fartyg gör stor skillnad när de utnyttjas rätt. Vi är mycket glada att kunna förlänga chartern, som vi tillsammans med vår affärspartner med framgång och över lång tid har utvecklat i denna del av världen
Kim Ullman, VD Concordia Maritime
“Hela året har vi jobbat hårt med att implementera en mer offensiv charterstrategi för att maximera fartygens goda intjäningskapacitet, något som också är fallet inom ramen för det här avtalet
Kim Ullman, VD Concordia Maritime