Concordia Maritime tar leverans av IMOIIMAX-fartyget Stena Important

Report this content

Stena Important levererades idag den 15 oktober från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou. Fartyget, som är en MR-tanker på 50.000 DWT enligt IMOIIMAX-modell ingår i en serie av tio likadana fartyg, varav två ägs av Concordia Maritime.

Kemikalie- och produkttankern är logistiskt mycket flexibel och fraktar såväl olje- och petroleumprodukter som vegetabiliska oljor och kemikalier.

Stena Important
ankommer hamn i Europa för lossning i början av december då även dopceremonin planeras äga rum.


“Vi är mycket glada att nu ta leverans av Stena Important, som representerar nästa generations kemikalie- och produkttankers. Vårt första fartyg i denna serie, Stena Image har opererats i Stena Wecos globala logistiksystem sedan april i år och har redan levererat över förväntan. IMOIIMAX-fartygen är en positiv fortsättning på vår framtidssatsning och sätter en ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Vi ser fartygen som ett viktigt led i en långsiktig expansion och utveckling av vår flotta”, kommenterar Kim Ullman, CEO Concordia Maritime.

Den tekniska utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet GSI och ordern placerades år 2012 av Stena Bulk. Första fartyget, Stena Impression döptes i början av februari i år i Singapore och därefter har Stena Image och Stena Imperial levererats under innevarande år. Leverans av resterande sex fartyg kommer att ske med avslut under år 2017. Alla tio IMOIIMAX-fartygen kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det nu kommer att finnas ett drygt sextiotal andra fartyg. http://www.stenaweco.com/

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton


För ytterligare material, se Concordia Maritimes hemsida,
http://www.concordiamaritime.com/sv/flotta/imo2max/

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman                                                                         
VD                          
Concordia Maritime AB                  
Tel +46 31 855003                                                           
Mobil +46 704 855003                                                    

Email
kim.ullman@concordiamaritime.com           

Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.
B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Important levererades idag den 15 oktober från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou. Fartyget, som är en MR-tanker på 50.000 DWT enligt IMOIIMAX-modell ingår i en serie av tio likadana fartyg, varav två ägs av Concordia Maritime.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket glada att nu ta leverans av Stena Important, som representerar nästa generations kemikalie- och produkttankers. Vårt första fartyg i denna serie, Stena Image har opererats i Stena Wecos globala logistiksystem sedan april i år och har redan levererat över förväntan. IMOIIMAX-fartygen är en positiv fortsättning på vår framtidssatsning och sätter en ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Vi ser fartygen som ett viktigt led i en långsiktig expansion och utveckling av vår flotta
Kim Ullman, CEO Concordia Maritime