Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2019

Report this content
 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 317,6 (367,8)
  12 månader: MSEK 1 140,2 (1 052,9)

   
 • EBITDA
  Q4: MSEK 62,3 (77,1)
  12 månader: MSEK 249,5 (56,8)

   
 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –29,3 (–19,4)
  12 månader: MSEK –102,3 (–182,1)

   
 • Resultat efter skatt per aktie Q4:
  SEK –0,62 (–0,41)
  12 månader: SEK –2,15 (–3,81)

Händelser under fjärdje kvartalet

 • Utkontraktering av tre P-MAX-fartyg på två år
 • Refinansiering av åtta P-MAX-fartyg och checkkredit genomförd
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie

Händelser efter kvartalets utgång

 • Ny bolagsstruktur implementeras

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 1 140,2 (1 052,9)
 • EBITDA, MSEK 249,5 (56,8)
 • EBITDA, MUSD 26,4 (6,5)
 • Rörelseresultat, MSEK –0,4 (–130,1)
 • Resultat före skatt, MSEK –102,3 (–181,9)
 • Resultat efter skatt, MSEK –102,6 (–182,1)
 • Soliditet, % 29 (38)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –9 (–15)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 354,8 (160,1)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –2,15 (–3,81)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,12 (22,24)
 • Lost Time Injury 1 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 cirka kl. 13:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com  

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva  och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar: