Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Report this content

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2018.
Årsstämman hålls den 24 april 2018.

För mer information, v.v. kontakta:  
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 855009
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Taggar: