Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2018.
Årsstämman hålls den 24 april 2018.

För mer information, v.v. kontakta:  
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 855009
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Taggar: