Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (concordiamaritime.com).

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2019. Årsstämman hålls den 25 april 2019.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars,2019. kl. 14:45 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 855009
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Taggar: