Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Report this content

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (concordiamaritime.com).

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2020. Årsstämman hålls den 29 april 2020.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars, 2020. ca kl. 14:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel: +45 88938661
Mobil: +46 704 855009
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar: