Concordia Maritime AB 9-månaders rapport 1 januari – 30 september 2013

  • Intjäningen för fartygen på den öppna marknaden var något bättre under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet
  • 9 av 13 fartyg i flottan sysselsatta på den öppna marknaden
  • P-MAX genom Nordostpassagen

Totala intäkter, MSEK 372,1 (417,1)
EBITDA, MSEK 135,5 (175,4)
Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 27,4 (61,9)
Nedskrivning, MSEK 0,0 (-408,8)
Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 27,4 (-346,9)
Resultat efter skatt, MSEK 2,0 (-365,7)
Resultat per aktie, SEK 0,04 (-7,66)
EBITDA, MUSD 20,8 (25,8)
Disponibel likviditet1) MSEK 358,7 (570,4)

1)   Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.

Hans Norén VD, Mobil 0704 85 51 01
Anna Forshamn, Finansdirektör, Mobil 0704 85 51 72

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar: