Concordia Maritime ansluter sig till World Ocean Council för hållbar sjöfart

Concordia Maritime har anslutit sig till World Ocean Council (WOC) – en global organisation bestående av olika sjöfartsrelaterade verksamheter, som tillsammans vill ta ett ansvar för världshaven. Organisationens praktiska arbete bygger på informationsutbyte mellan de delaktiga intressenterna för bättre ömsesidig förståelse. Den gemensamma målsättningen är att påverka politiska diskussioner och beslutsfattande kring den marina miljön.

Concordia Maritime och Stena Sonangol Suezmax Pool tecknar nu medlemskap tillsammans med Stena Bulk, som sedan tidigare är en del av organisationen. Alla bolagen arbetar sedan länge för en mer miljömässigt och socialt hållbar sjöfart och dess fartygsflottor tillhör de mest säkra och moderna i världen. På en marknad med transporter av råolja, raffinerade petroleumprodukter och kemikalier krävs ett stort engagemang för säkerhet och omsorg för miljön.

”Concordia Maritime ser med förväntan fram emot vad medlemskapet i World Ocean Council kommer att innebära. Denna internationella plattform ger oss och andra ansvariga aktörer inom sjöfartsindustrin möjlighet att samarbeta med likasinnade från andra sektorer. Hållbara affärer och hav går hand i hand och kräver en global strategi,” konstaterar Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

WOC verkar för att näringslivet ska ta ett gemensamt ansvar för världshaven och menar att frågor kring t ex Arktis, den marina nedskräpningen, bullereffekterna från fartyg inte kan lösas av ett enda företag eller en enda industri. Företag från en mängd olika branscher är därför anslutna till organisationen. Det är företag från shipping, olja- och gasbolag, fiskenäring, turism, förnybar energi (vind, vågor, tidvatten), hamnar, klassificeringssällskap, kabelläggningsföretag, juridiska och finansiella företag samt representanter från försäkringsbolagen.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar