Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Vinst för kvartalet – bra början på året

Ny befraktningsstrategi börjar ge resultat

Total- och Shellkontrakten levererade

Överenskommelse om försäljning av två LR1-fartyg – positivt resultat redovisas i andra kvartalet

Förväntad vinst för helåret

Totala intäkter, MSEK                                 135,2 (127,9)

EBITDA, MSEK                                             51,7 (51,2)

Rörelseresultat, MSEK                                 15,9 (15,7)

Resultat efter skatt, MSEK                          12,2 (7,6)

Resultat per aktie, SEK                                0,26 (0,16)

EBITDA, MUSD                                            8,0 (8,0)

Disponibel likviditet*), MSEK                      285,2 (427,0)

*Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Kim Ullman, VD, 0704 855003
Anna Forshamn, Finansdirektör, 0704 855172

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar