Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

 • Totala intäkter 
  Q2: MSEK 252,7 (227,0)
  H1: MSEK 563,4 (426,6)
 • EBITDA 
  Q2: MSEK 53,3 (–9,3)
  H1: MSEK 134,9 (–2,3)
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –39,2 (–57,0)
  H1: MSEK –37,4 ( –95,7)
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK –0,82 (–1,19)
  H1: SEK –0,78 (–2,01)

Nyckeltal

 •  Totala intäkter, MSEK 563,4 (426,6)
 •  EBITDA, MSEK 134,9 (–2,3)
 •  EBITDA, MUSD 14,5 (–0,3)
 •  Rörelseresultat, MSEK 13,4 (–91,9)
 •  Resultat före skatt, MSEK –37,4 (–95,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK –37,5 (–95,7)
 •  Soliditet, % 32 (41)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % –11 (–54)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 219,3 (185,0)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,78 (–2,01)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 23,40 (25,94)
 •  Lost Time Injury 1 (0)

Händelser efter kvartalets utgång

 •  I juli utkontrakterades Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i ca 8–10 månader. 

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 13:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com