Delårsrapport 1 januari-30 september 2011

Nettoomsättning MSEK 421,6 (367,9)
Resultat efter skatt MSEK 58,9 (61,5)
Resultat per aktie SEK 1,23 (1,29)
EBITDA MUSD 28,3 (22,2)
Disponibel likviditet (inklusive outnyttjade faciliteter) MSEK 668,1 (653,0)

Två P-MAX-fartyg har under tredje kvartalet opererat på den öppna marknaden. Övriga fartyg är fortfarande sysselsatta via kontrakt.

God disponibel likviditet om MSEK 668,1 (653,0).

Oförändrad prognos 2011: Resultat före skatt MUSD 10-13, motsvarande MSEK 65-85, beroende på hur den öppna marknaden utvecklas under 2011.

Hans Norén VD Mobil 0704 855101
Göran Hermansson Ekonomidirektör Mobil 0704 855046

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter, till exempel bensin, diesel och flygbränsle. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar