Delårsrapport 1 januari-30 september 2012

  • Svag marknad under kvartalet
  • Stena Primorsk uthyrd till ny kund
  • Ytterligare ett P-MAX-fartyg,  Stena President, konverterat till IMO 3

Totala intäkter, 417,1 MSEK

EBITDA, 175,4 MSEK

Rörelseresultat före nedskrivning, 61,9 MSEK

Nedskrivning, -408,8 MSEK

Rörelseresultat efter nedskrivning -346,9 MSEK

Resultat efter skatt, -365,7 MSEK

Resultat per aktie, -7,66 SEK

EBITDA, 25,8 MUSD

Disponibel likviditet, 570,4 MSEK (inklusive outnyttjade kreditfaciliteter)

Hans Norén, VD, 0704 855101

Anna Forshamn, Finansdirektör, 0704 855172

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar: