Delårsrapport 2002

Report this content

HALVÅRSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 30.6 2002 * Resultat efter finansnetto MSEK -86,0 (141,7) * Stortankmarknaden fortsatt mycket svag * Intjäningen för koncernens VLCC och ULCC under break-even * Stena Vision och Stena Victory - V-MAX-fartygens tidsbefraktningskontrakt genererar bra resultat och kassaflöde * Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten * Prognos 2002 oförändrad: MSEK -125 * Concordia vann första pris för bästa årsredovisning i tidningen Aktiespararen CONCORDIAS VERKSAMHET Affärsidé Concordias affärsidé är att tillgodose våra kunders behov av säkra tanktransporter, baserat på innovation och förstklassigt utförande. Tonnage Verksamheten befinner sig just nu i ett skede där våra äldre kvalitetsfartyg successivt säljs för ombyggnad till offshorestrukturer för lagring och behandling av olja till havs. Samtidigt tog Concordia förra året leverans av några av världens mest avancerade stortankers med ett koncept som bygger på dubbla säkerhetsfunktioner och stor lastförmåga. Concordia arbetar för att utveckla detta koncept vidare. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning uppgick under första halvåret till MSEK 402,7 (657,6). Resultatet efter finansiella poster var MSEK -86,0 (141,7). Resultat efter skatt per aktie var SEK -1,86 (2,97). Motsvarande efter full konvertering SEK -1,83 (2,75). Omsättningen fördelas geografiskt på följande marknader i %: USA 43 (41), UK 21 (11), Saudiarabien 19 (25), Indien 5 (0), Sydafrika 4 (9), Kina 3 (0), Japan 2 (6), och övriga 3 (8). Fördelningen är baserad på respektive kunds hemland. Moderbolagets omsättning var MSEK 9,6 (1,3) varav MSEK 9,5 (1,2) härrör från koncernintern fakturering. Stortankmarknaden Fraktmarknaden för stortanktonnage har varit fortsatt mycket svag under andra kvartalet. OPEC har bibehållit sina produktionsbegränsningar i syfte att hålla prisnivån uppe och har tappat marknadsandelar till oljeproducenter utanför OPEC. Detta i kombination med den svaga utvecklingen av världsekonomin har lett till minskad efterfrågan på oljetransporter från Mellanöstern och resulterat i den svaga stortankmarknaden. Den totala tillgängliga transportkapaciteten i VLCC-segmentet har varit oförändrad under perioden. Tillskott i form av nyleveranser har kompenserats av bortfall till följd av skrotning av äldre fartyg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00800/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00800/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar