Förlängd utbefraktning av P-MAX-tankern Stena Provence

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence. Avtalet är på ett år gäller från september 2018. Kontraktspartner är återigen ett av världens största olje- och gasföretag.

Fartyget har sedan 2014 använts av samma kund för konsekutiva nischfrakter av raffinerade petroleumprodukter i främst Asia-Pacific-området.

Det är alltid glädjande att få förnyat förtroende. Denna kund har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i våra P-MAX-fartyg kommer väl till pass. För vår del ligger kontraktet helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot fasta nischtrader där P-MAX- fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime. 

Detta är den andra förlängningen som Concordia Maritime gjort på senare tid. I juli ingicks ett liknande avtal med samma kund, då avseende P-MAX-fartyget Stena Paris.

Givet den svaga marknaden är vi ändå nöjda med nivån på kontraktet. Att ha en del av flottan utkontrakterad på längre kontrakt är strategiskt viktigt för oss. Långa kundrelationer är en av hörnstenarna i vår strategi”, säger Kim Ullman.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar