INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Report this content

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
25 april 2017, kl 16.00 CEST.

Delårsrapport Q1 2017 (publiceras den 25 april 2017) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642508
UK: +442030089809
US: +18558315944

Länk till audiocasten

https://wonderland.videosync.fi/concordia-maritime-q1-report-2017

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2017 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar