INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Report this contentConcordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
28 januari 2021, kl 15.00 CET.


Bokslutskommunikén för år 2020 presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46851999383
UK  +443333009035
US: +18335268396

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q4-2020

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén för år 2020 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  www.concordiamaritime.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 januari 2021, kl 15.00 CET.
Twittra det här