Leverans av produkttankfartyget Palva

Idag levererades produkttankfartyget Palva från Brodosplit-varvet i Split. Concordia Maritime och finska Neste Shipping äger vardera 50% av Palva och dess systerfartyg Stena Poseidon, som levererades från samma varv i januari i år. Båda fartygen är kontrakterade av Neste Oil över en tioårsperiod.

Palva döptes vid Brodosplit-varvet i Split i slutet av förra året tillsammans med systerfartyget Stena Poseidon. Båda fartygen kommer delvis att operera i Östersjön och i huvudsak trafikera Nordamerika med Finland som utgångspunkt.

Palva och Stena Poseidon är av s k Panamax-typ och därmed anpassade till att gå genom de trånga passagerna i Panamakanalens slussar. Dessutom är fartygen konstruerade med isklass 1A. Det innebär att de är väl rustade att även fungera i isbelagda vatten och klarar sålunda trafik i bruten ränna med en meter tjock is. Bryggan är byggd med 360 graders runtomsikt. Propellern är ställbar, vilket ger ökad manöverförmåga vid isgång och fartygen har extra stort lastintag.

Tekniska data för Panamax-fartygen
Längd 228,6 m
Bredd 32,24 m
Djup 20,45 m
Dödvikt 75.000 ton
Lastvolym 85.500 m³

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar