Leverans av Stena Premium

Concordia Maritime har tagit leverans av produkttankern Stena Premium och fartyget påbörjar därmed inom kort ett treårigt
tidsbefraktningskontrakt för Glencore’s dotterbolag ST Shipping. Stena Premium är det tionde och sista i en serie av beställda fartyg i den s k
P-MAX-serien byggda på Brodosplit i Kroatien.

Samtliga fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen, med såväl lätta som tunga oljeprodukter, samt råolja.    

Det första fartyget av P-MAX-design levererades 2005 från varvet i Brodosplit. P-MAX-fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

För mer information, kontakta

Hans Norén, VD
Tel 031 855101
Mobil 0704 855101
www.concordiamaritime.com

 

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar