Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs – Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

Report this content
Concordia Maritime har ingått bindande avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för åtta av bolagets tio P-MAX-fartyg. De nya villkoren kommer att gälla till och med fjärde kvartalet 2024.

De nu ingångna avtalen ligger i linje med den principöverenskommelse som offentliggjordes den 12 juli 2021. Sammantaget innebär de bland annat en lägre amorteringstakt och nya nivåer på ställda kovenanter. Concordia Maritime avser inom kort att ingå bindande avtal med motsvarande lånevillkor med långivaren till bolagets resterande två P-MAX-fartyg.

 

”Det är glädjande att nu äntligen ha vårt nya avtal på plats. Det har varit en komplex process med många inblandade parter - men nu har vi en finansieringslösning för de kommande dryga tre åren. Det nya avtalet är, tillsammans med utbefraktningen av P-MAX-fartygen, en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra bolagets finansiella ställning. Med dessa bitar på plats ser vi nu fram emot att kunna gå in i nästa fas”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

För mer information, vänligen kontakta:

Kim Ullman             
VD, Concordia Maritime AB
Tel: 031 85 50 03 
Mobil: 0704 85 50 03 
E-post: kim.ullman@concordiamaritime.com  

Martin Nerfeldt
CFO, Concordia Maritime AB
Tel: +45 88 938 661
Mobil: 0704 85 50 07
E-post: martin.nerfeldt@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com