Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 24:e april 2018 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2018 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Bengt Stillström, representerar sig själv (näst största aktieägare)
  • Martin Svalstedt, valberedningens ordförande, representerar Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 25 april 2019 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2019 via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar