Prestigeuppdrag för byggprofil

Sveriges Byggindustrier har valt in Contractor Byggs koncernchef Fredrik Andersson i förbundsstyrelsen. Styrelseposten är ett prestigeuppdrag som ger möjlighet att påverka byggbranschen på ett nationellt plan. 

– Vi är många som brinner för branschens utveckling och genom att ta plats i styrelsen kan jag driva viktiga frågor även ur ett norrländskt perspektiv, säger Fredrik Andersson.  

Det var vid Sveriges Byggindustriers byggstämma i Umeå 15 maj som Fredrik Andersson blev invald i förbundsstyrelsen, som även innehåller representanter för bland annat nationellt stora aktörer som Skanska, Peab och NCC. 

Ett viktigt förtroendeuppdrag

– Det känns bra att ta plats i förbundsstyrelsen, inte minst eftersom det visar att Byggsverige handlar om så mycket mer än bara Stockholm och andra stora städer i södra Sverige. Dessutom får jag en bra möjlighet att träffa andra i branschen och skapa nya kontakter som kan vara bra både för oss inom Contractor Bygg och för våra kollegor i regionen.

Nollvision vad gäller arbetsolyckor

Den senaste femårsperioden har det skett en mycket positiv utveckling för Contractorkoncernen, som nu är etablerad på ett antal strategiskt viktiga orter i norra Sverige. Mellan åren 2013 och 2018 ökade antalet heltidsanställda från 98 till 331 och omsättningen har under samma period stigit från drygt 200 Mkr till nästan 678 Mkr.

Fredrik Anderssons utnämning är ett bevis för Contractors allt starkare marknadsposition och i styrelsearbetet vill han ta tillvara på möjligheten att bidra till en positiv utveckling för branschen i stort: 

– Jag vill driva frågor som främjar en sund byggbransch, med mycket fokus på arbetsmiljö. Målet är att vi en dag ska nå fram till ett läge där vi har noll olyckor branschen, säger Fredrik Andersson.

För mer information, kontakta:

Fredrik Andersson, koncernchef Contractor Bygg 

Fredrik Andersson
Koncernchef
+46101307801
Fredrik.Andersson@contractorbygg.se

Koncernen Contractor Bygg bedriver sin verksamhet från fem norrländska orter och har som mål att bli det ledande byggföretaget i norra Sverige, med lokalt ägande som en av grundpelarna. Contractor Bygg startades redan 1910 och finns i dag i Skellefteå, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. I koncernen ingår även Lindgrens Mark i Skellefteå och Jörnträhus AB, samt Eldabutiken Skellefteå och Contractor Fastigheter. Koncernen med huvudkontor i Skellefteå har ca 380 anställda och omsätter ca 700 miljoner kronor.

Taggar: