Dela

Kontakt

 • Fredrik Andersson

  Koncernchef


  Svedjevägen 1, 93136 Skellefteå
  +46101307801
  http://www.contractor.se
 • Citat

  Enligt beräkningar från branschorganisationen Byggföretagen hotas 175 000 jobb i den svenska bygg- och anläggningsbranschen, 280 000 medräknat andra påverkande branscher. Tre av fyra nya bostäder kommer inte att kunna få byggstart och många stora infrastrukturprojekt riskerar att fördröjas eller stoppas helt.
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor och styrelseledamot Byggföretagen
  Redan nu måste vi tillsammans göra våra röster hörda, både inom byggbranschen och politiken. Vi står inför fantastiska möjligheter i framtiden, men utan cement hotas hela den expansion som vi alla ser fram emot. Cementkrisen är inte bara ett problem för oss inom byggbranschen. Den är ett problem för hela samhället.
  Fredrik Andersson
  Med Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och satsningarna i Kåge ligger helt i linje med våra ambitioner att bygga ett levande Norrland
  Mats Håkansson, projekteringsansvarig Contractor
  Det finns en starkare efterfrågan även utanför stadskärnan, inte minst eftersom det är många som flyttar hit från andra delar av världen. För många som kommer hit är 10–15 minuters pendling ingenting, vilket är vad det handlar om ifall vi tar Kåge som exempel. Vi tittar även på möjligheterna att bygga på andra orter utanför Skellefteå och runt om i Norrland, eftersom våra ambitioner om att bygga ett levande Norrland handlar om mycket mer än bara de större orterna. Vi vill bidra till att hela Norrland lever och utvecklas.
  Mats Håkansson, Contractor
  Det känns verkligen härligt att vi äntligen ska realisera vårt drömhus. Samarbetet med Contractor känns jättebra
  Mia Wester, vd Conecti
  Projektidén stämde perfekt in på vår devis att skapa ett levande Norrland, byggt på vanliga människors visioner och drömmar
  Stefan Rex, vd Contractor Sundsvall
  Vi har ett jättefint samarbete med Conecti och just nu arbetar vi med de sista pusselbitarna för att färdigställa bygglovsansökan. Snart ska vi kunna presentera projektet mer i detalj och påbörja försäljningen
  Mats Håkansson projekteringsansvarig på Contractor
  Vi är övertygande om att denna boendemiljö kommer att vara tilltalande för många, så nu omvandlas en av våra befintliga fastigheter till ett attraktivt boende i den uppskattade miljö som området i Sidsjö utgör
  Anders Rönnqvist verksamhetschef på Hedern Fastigheter
  Naturligtvis är det positivt att vi har kunnat landa ett så stort bostadsprojekt, inte minst eftersom det är Contractors första projekt med Hedern Fastigheter som beställare. Det är en respekterad aktör som har verkat här i Sundsvall under många år och förhoppningsvis kan vi inleda ett samarbete som fortgår även över framtida projekt
  Stefan Rex, vd Contractor Sundsvall
  Känslan är att intresset kommer att vara stort, bland annat med tanke på läget. Det är nära in till centrala Sundsvall och de boende kommer att få en fin utsikt ut över Sidsjön. De helt nybyggda radhusen placeras bakom den befintliga byggnaden, men har takterrasser så att även de boende i dessa har utsikt över sjön. Dessutom byggs det inte så mycket radhus här i Sundsvall, vilket gör projektet extra intressant. Kommunen har ju en målsättning att det ska skapas 5 000 nya arbetstillfällen inom några år och då kommer det att krävas att det byggs ännu fler bostäder. Där vill vi på Contractor fortsätta bidra till en positiv utveckling
  Stefan Rex
  A-projektörerna Elin Skoglund och Alma Sandqvist är redan igång och efter sommaren ansluter Elin Nilsson som projektledare. Det känns bra att vi kan rekrytera exakt den specialistkompetens vi behöver
  Jörnträhus vd Mikael Lindberg
  Jag har ju pluggat till civilingenjör på LTU med inriktning på arkitektur och därför var det lockande att få jobba med både arkitektur och konstruktion. Speciellt på ett företag som är i en så expansiv fas som Jörnträhus är
  Alma Sandqvist, ny A-projektör och konstruktör
  Vi har redan anställt ett antal industriarbetare från byarna runt Jörn, vilket känns bra eftersom vi gärna bidrar till sysselsättning i närområdet och vi kommer att fortsätta rekrytera. Bland ansökningarna har vi flera erfarna husbyggare som tidigare har arbetat på Derome i Byske och det är så klart positivt om vi kan erbjuda dem nya jobb
  Mikael Lindberg, vd Jörnträhus
  Byggnaden får ett stort naturligt ljusinsläpp och karaktäriseras av en tydlig träkänsla, där mycket synligt trä interiört bidrar till upplevelsen
  Richard Carlsson, vd Contractor Umeå
  Förhoppningen är att det här är starten på ett nytt långsiktigt samarbete. Vi har fått en riktigt bra uppfattning av Umeå Logistikpark som beställare, med jordnära värderingar som stämmer väl överens med våra egna. Dessutom ställer de höga krav på kvalitet i sina projekt, utan att för den skull krångla till det.
  Richard Carlsson, vd Contractor Umeå
  Jag tycker att samarbetet med Contractor är spännande, eftersom de känns framåt och nytänkande. Just kontoret åt Bravida blir ju lite av ett landmärke, både eftersom det blir väldigt synligt där det hamnar och med tanke på utformningen. Där har vi tillsammans med Contractor och arkitekterna på Sweco tagit fram ett koncept som kommer att sticka ut lite grann
  Umeå Logistikparks vd Kenneth Edlund
  För oss på Contractor är det självklart positivt att kunna teckna ett långsiktigt hyresavtal med en så stabil hyresgäst som Bygma. Som fastighetsägare känns det bra att kunna bidra till att möta de behov som ortens expansion skapar, med fungerande logistik och flöden. Dessutom underlättar det vårt fortsatta arbete med att bygga och utveckla ett levande Norrland, när det kommer in en aktör som säkrar byggvaruhandeln på sikt även i Hemavan
  Åsa Jonsson fastighetsansvarig på Contractor
  Vi vet att efterfrågan är stor och det känns även bra att kunna skapa arbetstillfällen som inte är säsongsbetonade i Hemavan. Dessutom skapas miljöfördelar med en byggvaruhandel i närområdet
  Bygmas vd Peter Lindström
  Det investeras mycket i Hemavan just nu och vår bedömning är att det finns stor potential i den marknaden för en lång tid framöver. Vårt mål är att vara en stark aktör både i Norrland och övriga Sverige med anläggningar där projekten finns, oavsett om det handlar om Stockholm eller Hemavan. Vi vet att det har funnits ett behov av en renodlad byggvaruhandel som kan erbjuda och genomför den här etableringen i samförstånd med näringslivet i Hemavan
  Peter Lindström, vd Bygma
  Målet att senast 2024 ha en årsomsättning på 200 miljoner är absolut inom räckhåll och vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare i Jörn
  Mikael Lindberg, vd Jörnträhus
  För oss är det självklart positivt att kunna skapa nya arbetstillfällen i Jörn och ser gärna att nya medarbetare kommer från närområdet. Tillsammans med övriga företag i Contractor-koncernen jobbar vi ju för ett levande Norrland och då känns det bra att kunna bidra till sysselsättning på orter som Jörn.
  Mikael Lindberg
  – Vemdalen är en marknad med stor potential, där vi vill etablera oss genom både fler intressanta projekt och nyrekryteringar
  Contractor Sundsvalls vd Stefan Rex
  Hela området kring Vemdalen är expansivt och det händer mycket även på platser som Klövsjö, Björnrike och Storhogna. I ett större perspektiv vill vi ju utveckla hela Norrland och vi ser definitivt Vemdalen som ett av flera intressanta områden
  Stefan Rex
  – För oss handlar det inte bara om förvaltning, utan vi ser det som en del i en långsiktig utveckling. Vår målsättning är att vi 2024 ska omsätta 100 miljoner kronor i Hemavan och då gäller det att ge oss själva förutsättningar att nå dit. Både genom de nybyggnationer som vi förverkligar och i rollen som fastighetsägare med stark lokal förankring. Hemavan är en av många viktiga norrländska orter som vi vill utveckla genom att bidra positivt till såväl expansion som arbetstillfällen
  Albin Holmberg, vd Contractor Hemavan
  – Alla lokaler är tillsatta med bra hyresgäster som vi gärna behåller. Vi vill fortsätta vara en bra hyresvärd och månar om att bidra till ett lokalägt fastighetsbestånd i Hemavan
  Åsa Jonsson, fastighetsansvarig Contractor
  – Vi har jobbat länge för att kunna vara en del av utvecklingen i Hemavan och har skapat en organisation som gör det möjligt för oss att verkligen bidra positivt. Självklart finns det fortfarande utmaningar vad gäller till exempel rekryteringsfrågor och säsongsvariationer. Men vi har varit med så pass länge här nu att vi står starkt rustade för att fortsätta vara en drivande kraft i Hemavans utveckling.
  Contractor Hemavans vd Albin Holmberg
  Själva läget är ju speciellt och det är ovanligt att man bygger så här pass högt i området. Dessutom kommer byggnaden i sig att bli riktigt attraktiv med tanke på hur den är utformad. Jag tror definitivt att Gondolbyn kan bli ett riktmärke för hur det kommer att byggas i Hemavan framöver
  Contractors projektchef Johan Wikström
  – Det är en del i vår strategi att driva den här typen av projekt i egen regi och sedan även förvalta fastigheten. Projektet involverar flera delar av koncernen, både oss på Contractor Fastigheter och våra koncernkollegor på mark- och byggsidan. Det är bra att vi kan utveckla Skellefteå, skapa sysselsättning lokalt på orten, samtidigt som skattekronorna stannar här i Skellefteå kommun
  Åsa Jonsson fastighetsansvarig Contractor
  Vår avsikt är att utrusta husen med solceller redan från början och vi tänker även placera laddboxar i carportarna, för att erbjuda en bekvämlighetsapproach vad gäller elbilar. Vill gärna ligga i framkant kring de här frågorna och göra det lätt att göra rätt som boende. Jag kan tycka att det är ganska aptitligt om du köper en ny bostad och har det här serverat. Dessutom kan vi göra det till en bra kostnad som är rimlig sett till den kvalitet som vi tillför och installationerna blir bättre än om de görs i efterhand
  Mats Håkansson, projekteringsansvarig Contractor.
  Vår ambition är att göra allt vi kan för att utveckla bostadsmarknaden på de orter vi är verksamma. Som lokala aktörer kan vi bidra med samma styrka och kvalitet som de allra största spelarna och vi gör det med den långsiktiga målsättningen att bygga ett levande Norrland
  Mats Håkansson
  – Vi tar över fastigheten 4 januari 2021 och ser stora potential till att ta tillvara den ursprungliga arkitekturen och göra någonting riktigt bra med fastigheten. Till exempel ska vi se över möjligheten att återställa den ursprungliga entrén som verkligen är något utöver det vanliga
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – Det här är en del av vår långsiktiga strategi att utöka vårt bestånd med även äldre byggnader och vi hoppas kunna utveckla fastigheten ytterligare framöver. Vi vill bland annat undersöka möjligheten att bygga ytterligare ett hus på innergården, som skulle kunna fungera som till exempel trygghetsboende
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – Mats Håkansson har genom sina erfarenheter ett starkt kontaktnät och kommer att bli viktig i vårt arbete med att utveckla affärer över hela vår region. Vi har kommit långt med våra egenutvecklade projekt i såväl Hemavan som Skellefteå och nu får vi möjlighet att fortsätta utveckla den delen av verksamheten på fler orter
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – Det känns bra att komma till en så offensiv organisation, med en uttalad ambition att växa och utvecklas. Jag känner mig trygg med vart jag hamnar och delar verkligen Contractors värderingar och strävan att göra skillnad för ett levande Norrland.
  Mats Håkansson, ny projekteringschef på Contractor från den 1 december -20.
  Med tanke på projektens storlek hade vi tidigt en klar bild över hur vi behövde rekrytera. I det osäkra läget som hela branschen har levt med under året känns det självklart bra att vi på Contractor snabbt kan erbjuda möjligheter till jobb här på vår hemmamarknad i Umeå
  Richard Carlsson, VD Contractor Bygg Umeå
  Vi har haft ett stort behov av alla yrkesroller och att kunna rekrytera en egen kranförare och erfarna betongarbetare är ett stort plus i kanten. Dessutom är det positivt att vi har kunnat låna in personal från Contractor i Skellefteå, bland annat för att hantera våra projekt på NUS och åt Robertsforsbostäder.
  Richard Carlsson, VD Contractor Bygg Umeå
  Vi har förståelse för Byskebornas frustration och tycker att huset förtjänar ett bättre öde. Det har en bra stomme och tegelfasad, plus att älvsläget är helt fantastiskt. Tankearbetet är redan igång och vi har bokat in ett möte med en arkitekt för att ta våra idéer vidare
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  Vi ser stor potential i fastigheten och vill tillföra fler lägenheter till bostadsmarknaden. Byske ligger på bra pendlingsavstånd och i ett växande Skellefteå behöver hela kommunen fortsätta utvecklas
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  Vi satsar på att fortsätta öka försäljningen bland annat på privatmarknaden här i Västerbotten och med Thomas får vi in en erfaren och driven karaktär i säljorganisationen
  Jörnträhus vd Mikael Lindberg
  Jag tror att det är bra att ruska om sig själv ibland och hitta nya utmaningar. I samband med husköpet började jag tänka i de här banorna och nu ska det bli spännande att få sätta sig in i en helt ny värld
  Thomas Wahlberg, säljare och projektledare på Jörnträhus
  – Jag tycker att marknadsläget i Skellefteå börjar se riktigt intressant ut och Contractor är bra på att synas lokalt. Helt uppenbart har de varit framgångsrika i sitt arbete med att få förtroenden att hantera många projekt. Det ska bli spännande att få jobba för ett lokalägt företag, med så stark förankring på orten
  Mikael Andersson - ny arbetschef på Contractor
  – Mikael är en erkänt skicklig profil i branschen här i Skellefteå. Med sina tidigare erfarenheter har han en bred kunskap inom alltifrån ekonomi, planering och projektansvar. Dessutom upplever jag honom som både lyhörd och noggrann i sitt arbete. Mikael kommer att ha en central roll hos oss nu när vi är rustade för att ta oss an ännu fler större och mer komplexa industri- och bostadsprojekt
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – Vi ser det här som en utmärkt möjlighet att tillföra ytterligare bostäder i ett växande Skellefteå. Dessutom skapar vi sysselsättning för ett antal medarbetare på en lokal marknad som fortfarande väntar på att ta fart ordentligt.
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – För oss blir det lite av en cirkelslutning och självklart känns det bra att kunna ta tillvara ett så stort och attraktivt trähus. Hållbarhetsaspekten är extremt viktig för oss när vi bygger ett levande Norrland och då är det smart att återanvända just en träfastighet, eftersom den binder koldioxid under hela sin livslängd
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  – Vissa lägenheter är sålda och intresset har varit riktigt bra, vilket jag kan förstå med tanke på att det är ett riktigt attraktiva boendemiljöer som skapas.
  Åsa Jonsson, fastighetsansvarig Contractor
  Det vi ser nu är resultatet av en målmedveten bearbetning av marknaden, där vi har varit extremt noggranna i alla detaljer
  Richard Carlsson, vd Contractor Bygg i Umeå.
  – Vi har varit noggranna med att identifiera exakt den typ av projekt som vi är intresserade av att bygga och har analyserat tidigare projekt för att kunna lämna så starka och genomarbetade anbud som möjligt.
  Richard Carlsson, vd Contractor Bygg i Umeå.
  Strategiskt är det här oerhört viktiga rekryteringar. Tillsammans bidrar de till den helhet som är en förutsättning för att vi ska nå våra mål
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor.
  De ambitiösa framtidsvisionerna var en av de saker som lockade med att komma till Contractor. Man vill verkligen framåt och det finns en tydlig målbild på hur det ska ske.
  Johan Wikström, ny projektchef Contractor..
  – Norrland är vår del av världen och vi har bestämt oss för att på allvar bidra till att regionen fortsätter att utvecklas
  Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp