Contractor-koncernen närmar sig miljardvision – tecknar ramavtal med Region Västerbotten

Report this content

Starten på hösten har gått över förväntan för Contractor Bygg. Med flera nya projekt och samarbeten, där det nytecknade ramavtalet med Region Västerbotten omfattar flera av koncernens bolag, är visionen om att bli en miljardkoncern innan 2024 inom räckhåll redan nu.
-    Senaste månaden har vi dragit in projekt för mer än 300 miljoner. Det betyder att vi med stormsteg närmar oss vårt långsiktiga koncernmål på 1 miljard i årlig omsättning, kommenterar koncernchef Fredrik Andersson höstens framgångar.

Inför upphandlingen av Region Västerbottens nya ramavtal lämnade koncernbolagen in totalt fem anbud – och vann alla. Tidigare har Contractor Bygg Skellefteå och Contractor Bygg Lycksele varit leverantörer till Region Västerbotten lokalt. För Contractor Bygg Umeå är det första gången bolaget är upphandlad leverantör till Region Västerbotten. Tilldelningsbeslutet för Contractor Bygg Umeå har överklagats av en konkurrent men i väntan på överprövningen fokuserar Richard Carlsson, VD på Contractor Bygg Umeå, på fördelarna med ett eventuellt avtal.

–    För Region Västerbotten är det en klar fördel att vi inom koncernen har stor erfarenhet av sjukhusarbeten. För oss på Contractor Bygg Umeå skulle avtalet innebära dels att vi får visa hur duktiga vi är på den typen av ROT-arbeten som stora delar av jobben kommer omfatta, dels att vi får möjlighet att bredda vårt kontaktnät då många av Region Västerbottens beställare är nya kontakter för oss, kommenterar Richard, och fortsätter:
–    Sen ska man inte förringa stoltheten vi kan känna internt inom bolaget – att vi på Contractor får vara med och bygga för en bättre vård i Västerbotten!

En del av strategin

Att teckna den här typen av avtal, med en beställare som kan leverera volym över längre tid, är en del av en långsiktig strategi för koncernbolagen. Utöver avtalet med Region Västerbotten har Contractor Bygg Umeå också tecknat ett samarbetsavtal med Riksbyggen, med ambitionen från båda sidor att samarbetet ska bli långvarigt. 

–    För Riksbyggen är vårt byggservice-erbjudande mest intressant i dagsläget, men vi hoppas få möjligheten att visa hur vi jobbar i våra byggprocesser också. Vi följer en detaljstyrd process som gjort oss väldigt leveranssäkra, kommenterar Richard det samarbetet.

Långsiktig stabilitet – för flera av bolagen

Ett annat av Contractor-koncernens bolag – Lindgrens Mark i Skellefteå – tilldelades mark- och anläggningsarbeten i både Skellefteå och Lycksele vid Region Västerbottens upphandling. För bolaget bidrar ramavtalet också till trygghet och stabilitet för både bolaget och de anställda.

–    Tillsammans med ramavtalen vi har med Skebo och Skellefteå Industrihus innebär det här avtalet att vi kan sysselsätta fler under en längre period, kommenterar Per-Anders Wass, VD på Lindgrens Mark.

Fakta: Contractor Bygg – nya avtal i urval

  • 
Lidl-butikerna i Luleå och Boden

  • Handels- och kontorshus på Söderäng, Skellefteå

  • Yttertak Skellefteå Lasarett

  • Markarbeten, entré Boliden

  • Markarbete, Älvsvattenledning Skellefteå
Bygmas nya butik i Umeå

  • Ombyggnad av flerbostadshus i Ånäset

  • Diös, Kvarteret Rind – ombyggnad till kontor

  • Samarbetsavtal med Riksbyggen

  • Region Västerbotten, byggavtal i Umeå, Lycksele och Skellefteå

  • Region Västerbotten, mark- och anläggningsarbeten i Lycksele och Skellefteå

För mer information kontakta

Fredrik Andersson, koncernchef Contractor
Tel: 010 - 130 78 01

Richard Carlsson, VD Contractor Bygg Umeå
Tel:  010 - 130 78 06

P-A Wass, VD Lindgrens Mark
Tel: 070 - 394 06 26

Koncernen Contractor bedriver sin verksamhet från sex norrländska orter och har som mål att bli det ledande byggföretaget i norra Sverige, med lokalt ägande som en av grundpelarna. Contractor Bygg startades redan 1910 och finns i dag i Skellefteå, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. I koncernen ingår även Lindgrens Mark i Skellefteå och Jörnträhus AB, samt Eldabutiken Skellefteå och Contractor Fastigheter. Koncernen med huvudkontor i Skellefteå har ca 400 anställda och omsatte 2018 ca 700 miljoner kronor. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Senaste månaden har vi dragit in projekt för mer än 300 miljoner. Det betyder att vi med stormsteg närmar oss vårt långsiktiga koncernmål på 1 miljard i årlig omsättning
Fredrik Andersson, Koncernchef Contractor