21 procent av befolkningen besöker vår bransch varje dag

Varje dag, året runt, besöker 21 procent av Sveriges befolkning convenience-branschen. Det betyder att cirka två miljoner människor varje dag handlar i en kioskbutik, på en bensinstation eller i en minilivsbutik.

- Vilken annan bransch skulle inte vilja ha en sådan kundgenomströmning, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Man tänker kanske inte på denna typ av handel som en bransch. Men så är faktiskt fallet. Och mycket tyder på att det är en bransch i stark utveckling.

- Convenience är en megatrend, både internationellt och lokalt. I takt med att levnadsmönster och vanor ändras, ökar behovet av att snabbt och bekvämt kunna handla det man behöver för stunden, säger Bengt Hedlund.

- Kännetecknande för branschen är lokalisering där folk rör sig, generösa öppettider och personlig service.

För vidare information, kontakta Bengt Hedlund:
bengt.hedlund@svenskservicehandel.se, 08-505 970 31


Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandel och fast food
www.svenskservicehandel.se 
Organisationen ger ut branschtidningen Convenience Stores News som når samtliga detaljister och många leverantörer inom branschen
www.conveniencestoresnews.se 
Svensk Servicehandel & Fast Food är en del av samarbetet inom Convenience Stores Sweden och paraplyorganisationen Butikerna
www.conveniencestoressweden.se
www.butikerna.org 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar