Citat

Nu kan vi bara se framåt, vilket vi också gör. För oss som för alla andra, hänger det på att vaccineringen fortskrider enligt plan och att både vi och våra kunder håller i och håller ut.
Bengt Hedlund
- Att så många besöker våra butiker är naturligtvis ett tecken på att de fyller ett stort behov. De är tillgängliga på alla vis och de löser behov i vardagen. Och det är verkligen småföretag i ordets yttersta betydelse som det handlar om.
Bengt Hedlund
- Lagen är också ett utmärkt exempel på hur ett bra samarbete under förberedelserna kan fungera. Alla partier utom V är överens och det har underlättat. Vi tackar alla inblandade, från samarbetet i utredningen där vi själva medverkat, till färdigställandet av propositionen.
Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden
Min slutsats är att det inte finns något juridiskt utrymme att införa ett exponeringsförbud.
Nils Eilertz, Zettervals Advokatbyrå
Några aktivistiska politiker och tjänstemän driver på en fråga som kräver en grundlagsändring, trots att effekten av beslutet kommer att vara liten eller noll.
Hanif Bali, riksdagsman (M)
Det är det både verkningslöst och fel i tiden. Rökningen minskar ju ändå.
Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden
För många av våra medlemmar, särskilt mindre butiker i glesbygd, innebär kombinationen av lägre intäkter och högre kostnader dödsstöten.
Bengt Hedlund
- Nu heter vi alltså vad vi är.
Bengt Hedlund
Det ska ge status och stolthet att vara med i Svensk Servicehandel & Fast Food.
Bengt Hedlund
- Vi jobbar fortlöpande med frågorna eftersom dagens situation är ett stort samhällsproblem. Såväl staten och medborgarna som butiksägarna drabbas.
Bengt Hedlund
- Vi säljer cirka 60 salladsportioner om dagen och lika många baguetter. Och det till alla sorters kunder. Unga som gamla, kvinnor som män.
Paula Palmqvist, Frendo Perstorp
- Vi vet sedan tidigare år att mottagaren av utmärkelsen har god nytta av den i sin egen marknadsföring.
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
SHA är fortfarande en a-kassa som riktar sig till alla typer av företagare i alla branscher och man försäkrar även familjemedlemmar som arbetar i verksamheten.
Tom Witt
Med nyhetsappen befäster Servicehandlaren sin position som branschledande medie. Snabba nyheter blir lätt tillgängliga och därmed också en möjlighet för användarna att på ett enkelt sätt hålla sig uppdaterade.
Gunilla Pihlblad
- Vi på Skatteverket efterlyser spetsigare verktyg: både när det kommer till våra möjligheter att arbeta proaktivt, ofta misstänker vi tidigt att vilande skatteupplag inte är alltigenom hederliga, men kan inte agera innan brottet väl är begått.
Anna-Karin Lindqvist, sektionschef Skatteverket
- Vi tycker att det är konstigt att inte regeringen gör mer i den här frågan. Spårningssystement EMCS, som kontrollerar inrikestransporter av bland annat tobak finns redan på EU-nivå, liksom skattemärkning. Vi vill se handling i den här frågan, och kommer att stödja alla sådana initiativ inför höstens budgetförhandlingar.
Hannah Bergstedt, ledamot i Skatteutskottet (S)
- En allt för passiv hållning från regeringens håll har gjort att framförallt fyra samhällsproblem har blivit allt större de senaste åren.
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
- Det finns väl ingen människa, oavsett politisk härkomst, åtminstone i det här huset (fot not: riksdagshuset), som INTE tycker att vi måste göra något åt det här
Johan Pehrson, riksdagsledamot (Fp)
- Vi är naturligtvis positiva till allt som leder till lösningar på skattefusket, däribland det EMCS-system finansdepartementet nu utreder med mål att införa i Sverige 2014.
Anna-Karin Lindqvist, sektionschef Skatteverket
- De brott som beskrivs i rapporten ökar stadigt, de är extremt svårutredda och kräver stora resurser.
Stefan Lundberg, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten
- Ida Collin och Norråkers Handel är ett utmärkt exempel på hur den lilla närbutiken genom ett lokalt engagemang och ett affärsmässigt tänkande kan bli en lönsam affär.
Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
- Jag är mycket glad över både utmärkelsen och priset. Det blir ännu roligare att fortsätta satsa och utveckla verksamheten. Vi kommer att berätta på Facebook att vi är bäst av drygt 20 000 företagare i Sverige, skrattar Ida som inte tänker missa möjligheten att använda utmärkelsen i sin marknadsföring.
Ida Collin, innehavare av Norråkers Handel
- Den illegala tobaken är ett mycket stort problem för svenska butiksägare eftersom de inte klarar konkurrensen från den billiga illegala tobaken. Om snus och cigarettprodukter som efterfrågas förbjuds kommer de inte försvinna från marknaden, de kommer enbart sluta säljas i lagliga kanaler och istället erbjudas i de olagliga.
Bengt Hedlund
Därför känns det helt rätt att lansera Säker Mat som app, det idag allra enklaste och effektivaste sättet att ta emot information.
Bengt Hedlund