Regeringsförslag orsakar butiksdöd på landsbygden

Report this content


”Ett betydande ingrepp i varumärkesrätten som leder till ökad illegal försäljning, lägre intäkter, ökade kostnader och en omfattande butiksdöd på landsbygden.” 

Så lyder domen när ett enat näringsliv utdelar massiv kritik mot regeringens förslag om neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik.

 

Det är Convenience Stores Sweden som har sammanställt remissvaren på Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande En översyn av tobakslagen (SOU 2016:14) i en ny rapport. Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden, förklarar varför man har valt att publicera rapporten:

- Vi genomförde den här sammanställningen för att visa på den omfattande kritik och oro för de negativa konsekvenser som kan följa av regeringens tankar kring exponeringsförbud och neutrala tobaksförpackningar.

Kritik kommer inte bara från näringslivet utan också från expertorganisationer, domstolar, handelskamrar och myndigheter som Patent- och registreringsverket. Dessa varnar för att förslagen kan urvattna svensk grundlag, leda till fler handelshinder och försvåra svensk export.

För handeln skulle ett exponeringsförbud medföra stora investeringskostnader om minst 20000 kronor per butik och kraftigt ökad administration. Flera internationella studier visar dessutom att exponeringsförbud ökar den illegala försäljningen av tobak, till men för seriösa handlare.

- För många av våra medlemmar, särskilt mindre butiker i glesbygd, innebär kombinationen av lägre intäkter och högre kostnader dödsstöten, säger Bengt Hedlund, som varnar för omfattande butiksdöd om förslagen genomförs.

Rapporten bifogas i sin helhet.

 


För mer information, kontakta Bengt Hedlund, vd Conveneice Stores Sweden AB:
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se

 

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för företagare på den svenska convenience-marknaden.
Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.
www.conveniencestores.se
www.butikerna.org

 

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Branschorganisationen Convenience Stores Sweden har sammanställt remissvaren som inom till regeringen Tobaksdirektivutredning.
Twittra det här

Citat

För många av våra medlemmar, särskilt mindre butiker i glesbygd, innebär kombinationen av lägre intäkter och högre kostnader dödsstöten.
Bengt Hedlund