Mycket som talar mot exponeringsförbud

Report this content

 

Trots att det finns som förslag, så är det många instanser som menar att ett exponeringsförbud för tobak inte bör införas. De starkaste argumenten är att det skulle strida mot EU-rätten, att en grundlagsändring skulle behöva göras samt att det egentligen inte är efterfrågat inom politiken. 

- Det är det både verkningslöst och fel i tiden. Rökningen minskar ju ändå säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden som idag höll ett seminarium om ämnet i Almedalen.

 

Bengt Hedlund tycker att det är ett dåligt förslag eftersom ett behov inte försvinner för att man gömmer en vara. Han menar vidare att konsumenten har rätt till upplysning vilket ju gäller i alla köpsammanhang.

Seminariet inleddes med att Jonas Arnberg, vd på HUI Research, presenterade en ny rapport om effekterna av ett exponeringsförbud. Han sammanfattade så här:

- Det blir svårt för nya och mindre aktörer att ta sig in på marknaden, pristransparensen blir mindre och redan tidigare utsatt butiker drabbas ekonomiskt. Allt detta blir i slutänden nackdelar för konsumenten.

Juridisk aspekt

Nils Eilertz från Zettervalls Advokatbyrå hade tittat på de rent juridiska hindren och följderna och konstaterade att ett exponeringsförbud inte kan genomföras utan grundlagsändringar rörande tryck- och yttrandefriheten. Han menade att det skulle vara ett oproportionerligt ingrepp i människors rättigheter och att det även skulle påverka näringsfriheten. Det allra starkaste argumentet är dock att det strider mot EU-rätten om fri rörlighet eftersom Tobaksdirektivet saknar bestämmelser om exponeringsförbud.

- Min slutsats är att det inte finns något juridiskt utrymme att införa ett exponeringsförbud, sa Nils Eilertz.

Inte efterfrågat

Två riksdagsmän fanns med i panelen: Jan Björklund (S) och Hanif Bali (M). De var överens om att politiker i allmänhet måste bli bättre på att ta beslut som harmonierar i olika sammanhang. De var också överens om att exponeringsförbud för tobak inte är efterfrågat inom politiken.

alidagens politiker, sa Hanif Bali och fick medhåll av Jan Björklund.

Ska stoppas

Detta får Bengt Hedlund att dra slutsatsen att det stora flertalet riksdagsledamöter måste sättas in i frågan.

- Det handlar om upplysning och vi fortsätter därför att, tillsammans med andra organisationer, lägga så mycket tid vi kan på att försöka stoppa förslaget om exponeringsförbud på tobak. Jag känner mig stärkt efter dagens seminarium och de fakta som kom fram där.

 

För mer information, kontakta:
Bengt Hedlund, vd
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 
www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Taggar:

Prenumerera

Citat

Min slutsats är att det inte finns något juridiskt utrymme att införa ett exponeringsförbud.
Nils Eilertz, Zettervals Advokatbyrå
Några aktivistiska politiker och tjänstemän driver på en fråga som kräver en grundlagsändring, trots att effekten av beslutet kommer att vara liten eller noll.
Hanif Bali, riksdagsman (M)
Det är det både verkningslöst och fel i tiden. Rökningen minskar ju ändå.
Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden