Fp och S överens: Hålen i lagen som möjliggör grova tobaksskattebrott måste täppas igen!

Report this content

Folkpartiet och Socialdemokraterna var överens – hålen i lagen som möjliggör grova skattebrott kopplade till tobak måste täppas igen – och Skatteverket måste få vassare verktyg.
Det blev bland annat resultatet av Svensk Servicehandel & Fast Foods lunchseminarium i Almedalen under rubriken Skattepengarna som gick upp i rök - så förlorade svenska staten två miljarder kronor.

Medverkade gjorde Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, Anna-Karin Lindqvist, sektionschef på Skatteverket med ansvar för punktbeskattning, Johan Pehrson (Fp), riksdagsledamot i justitieutskottet och gruppledare i riksdagen och Hanna Bergstedt (S), riksdagsledamot i Skatteutskottet. Moderator var Gunilla Pihlblad, Svensk Servicehandel & Fast Food.

Att kriminella ligor, ofta internationella brottssyndikat, genom bulvaner systematiskt utnyttjar hålen i den svenska skattelagstiftningen är oacceptabelt. Det var utgångspunkten och verklighetsbeskrivningen som alla i panelsamtalet delade.

- Vi på Skatteverket efterlyser spetsigare verktyg: både när det kommer till våra möjligheter att arbeta proaktivt, ofta misstänker vi tidigt att vilande skatteupplag inte är alltigenom hederliga, men kan inte agera innan brottet väl är begått. Vi efterlyser också utrymme för att kunna samarbeta mer med andra berörda myndigheter, exempelvis Ekobrottsmyndigheten, sa Anna-Karin Lindqvist.

Johan Pehrson adresserade att skattefrågor kopplade till tobak ofta hamnar mellan stolarna då frågorna berör justitieutskottet, skatteutskottet och socialutskottet. Han efterlyste bättre samverkan utskotten emellan, och menade att såväl skattelagstiftningstekniska, rättspolitiska och folkhälsopolitiska aspekter måste vägas in för att hamna rätt i lagstiftningsfrågan. Vidare menade Johan Pehrson att frågan om en ändamålsenlig skattelagstiftning kring så väl tobak som alkohol är extra viktig då bieffekterna för samhället i stort av illegala varor är så förödande.

- Vi tycker att det är konstigt att inte regeringen gör mer i den här frågan. Spårningssystement EMCS, som kontrollerar inrikestransporter av bland annat tobak finns redan på EU-nivå, liksom skattemärkning. Vi vill se handling i den här frågan, och kommer att stödja alla sådana initiativ inför höstens budgetförhandlingar, sa Hanna Bergstedt.

- Dock behöver finansminister Anders Borg inga initiativ från riksdagen för att redan nu införa EMCS-systemet och skattemärkning, förtydligade Bengt Hedlund.

Skatteverket menade att högre krav på aktörer som ansöker om att starta tobaksupplag kan vara en del av lösningen, liksom ett kompletterande krav på att kunna lämna bankgarantier. Som jämförelse nämndes Estland, där har man lyckosamt infört ett krav på skatteupplagsaktören att kunna lämna en säkerhet på 100 000 EURO för att täcka eventuella oinbetalda punktskatter. Detta har inneburit att färre, större och mer lättkontrollerade lagerhållare finns på marknaden.

- För våra medlemmar är schyssta villkor det allra viktigaste. Illegal tobak sätter marknaden ur spel och gör konkurrenssituationen helt orimlig. Dessutom innebär den illegala tobaken att många stora samhällsproblem växer. Vi måste införa skattemärkning på framförallt cigaretter, nu! avslutade Bengt Hedlund.

I publiken syntes bland andra Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson och riksdagsledamot Kerstin Engle (S).

För ytterligare information kontakta Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food
08-505 970 31, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för företag inom servicehandeln och fast food-näringen.  
www.svenskservicehandel.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi på Skatteverket efterlyser spetsigare verktyg: både när det kommer till våra möjligheter att arbeta proaktivt, ofta misstänker vi tidigt att vilande skatteupplag inte är alltigenom hederliga, men kan inte agera innan brottet väl är begått.
Anna-Karin Lindqvist, sektionschef Skatteverket
- Vi tycker att det är konstigt att inte regeringen gör mer i den här frågan. Spårningssystement EMCS, som kontrollerar inrikestransporter av bland annat tobak finns redan på EU-nivå, liksom skattemärkning. Vi vill se handling i den här frågan, och kommer att stödja alla sådana initiativ inför höstens budgetförhandlingar.
Hannah Bergstedt, ledamot i Skatteutskottet (S)