Convenience Stores Index Q1 -  Minskning i convenience-handeln märktes redan första kvartalet

Report this content


 

Convenience-handeln minskade under första kvartalet sin försäljning med två procent jämfört med samma period förra året.
- Vi inser naturligtvis att det kommer att bli ett ännu större tapp under nästa kvartal, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden


Convenience Stores Sweden och HUI Research mäter försäljningsutvecklingen inom convenience-handeln genom rapporten Convenience Stores Index.

2019 avslutades med positiv tillväxt, sista kvartalet ökade försäljningen med 0,6 procent. Totalt summerades året till till -0,2 procent. Att de första tre månaderna 2020 visar negativa tal, är kanske inte så överraskande.


- Branschen föll med 2 procent och kommer att falla mer under Q2 eftersom vi under mars började märka de första  effekterna av coronaviruset, säger Bengt Hedlund och påpekar att försäljningsutvecklingen är olika beroende på var butiker ligger.
 

- Butiker i köpcentra, resecentra och nära arbetsplatser säljer mindre medan de nära bostäder säljer mer.

 

Bilaga: Rapport Convenience Stores Index Q1 2020

 

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt.

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Jonsson, analytiker, HUI Research, erik.jonsson@hui.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar