Convenience Stores Index Q1 2021

Report this content

Fortfarande minskning i convenience-handeln som ända ser framåt med tillförsikt.

Convenience-handeln minskade även under första kvartalet 2021. Tillväxten för marknaden var ju negativ under hela förra året och nu mättes den till minus 6,1 procent.

För exakt ett år sedan noterades en minskning på två procent för att inte oväntat dippa rejält under kvartal 2. Tredje kvartalet blev betydligt mera positivt men så sjönk försäljningen igen under årets sista månader. Nu när index för första kvartalet 2021 sammanställts ser vi att trenden har hållit i sig.

Tyvärr ännu ett kvartal med riktigt låg försäljning. Vi ser ut att ha parkerat på en låg nivå. Nu står förhoppningarna till maj och juni med värme, vaccinationer och högre försäljning, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Liksom tidigare ser han trots allt inte siffrorna som oväntade med tanke på omständigheterna som medfört ett av de sämsta åren någonsin i branschen. Men relativt sett så är håller ändå convenience ut på ett totalt sett bra sätt.

- Nu kan vi bara se framåt, vilket vi också gör.

 

Bilagor:

Rapport Convenience Stores Index Q1 2021
Historik Convenience Stores Index

 

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt.

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Jonsson, analytiker, HUI Research, erik.jonsson@hui.se

 


Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Taggar:

Prenumerera