Convenience Stores Index Q2 - ”Goda nyheter att det inte blev sämre”

Report this content


Under andra kvartalet minskade försäljningen i convenience-branschen med 1,2 procent jämfört med året innan.

- Det tycker vi är goda nyheter med tanke på att vi hade ett rekordår 2018, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.


Q2 2018 visade ett plus på 3,6 procent vilket var rekordförsäljning. Att branschen skulle kunna matcha detta hade nog ingen förväntat sig. Årets resultat blev alltså en minskning med 1,2 procent för den samlade convenience-branschen.

- Vi ser det som en god nyhet. Branschen har jobbat bra för att komma under så förhållandevis lite, säger Bengt Hedlund som också ser att det finns variationer över landet och inom branschen.

- Det har inte oväntat gått bättre på platser där det varit bättre väder. Vi ser också att det gått olika bra inom olika kedjor.
 

Bilaga: Rapport Convenience Stores Index Q2 2019

  • Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 
  • Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att sifforna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

För intervju eller mer information kontakta: 

Bengt Hedlund, vd
Convenience Stores Sweden
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se 

För frågor om undersökningen kontakta:
Erik Jonsson, analytiker, HUI Research, erik.jonsson@hui.se

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer. Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 

www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se 
www.butikerna.org

Prenumerera

Dokument & länkar